Folkomröstningen handlar om skatter och ekonomi och om det ska tillåtas fler bostäder i Vaxholm på Vaxön. Vi menar att fler innevånare gör staden mer levande varje dag, året runt. Vi vill ha en levande stad. Vi vill varsamt bebygga Norrberget med 302 bostäder, verksamheter och förskola. Detta finansierar dessutom vårt nya utbildningscentrum med högstadiet Kronängsskolan.… Läs mer

Rådgivande folkomröstning i Vaxholm Så har då Jan-Olof Schill försökt svara på frågan om hur nej-sidan tänker sig att använda den gamla skolbyggnaden. Jan-Olof Schill räknar upp en hel del användningsområden men undviker att svara på hur mycket det skulle kosta att bygga om. Jag kan i och sig förstå hans problem eftersom han inte… Läs mer

Ett ­folkomröstningsinitiativ är på gång för att bevara Norrbergsskolan. Det är ett försök från oppositionen att riva upp det beslut som kommunfullmäktige fattade redan 2011 med stor majoritet (21 röster för och 10 emot). Ett beslut som nu håller på att verkställas. Nästa år kommer Kronängsskolan stå klar. Moderna och ändamålsenliga lokaler kommer erbjudas elever,… Läs mer

Lars Lindgren fortsätter som KSO.   Moderaterna i Vaxholm har beslutat att starta ett utvecklingsarbete som syftar till att säkerställa att partiet ännu bättre möter Vaxholmarnas krav och förväntningar inför valet 2018. I arbetet ska partiets processer och organisation effektiviseras för att uppnå ett bredare deltagande i det politiska arbetet. Vaxholm 25:e april 2016 Moderaternas… Läs mer