Oskar Weinmar

Oskar Weinmar

Oppositionsråd
Kommunstyrelsen
Andre vice ordförande
Föreningsstyrelsen
Adjungerad
Per-Erik Kanström

Per-Erik Kanström

Kommunfullmäktige
Ledamot
AB Väsbyhem
Andre vice ordförande
TMNS Fastighet AB
Ledamot
Foco 203 AB
Ledamot
Väsbyhem Fastighets AB
Ledamot
Föreningsstyrelsen
Ordförande
Malin Lybecker

Malin Lybecker

Utbildningsnämnden
2:a vice ordförande
Kommunstyrelse
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Kent Hjalmarsson

Kent Hjalmarsson

Revisionen
Ordförande
Rahele Ershad

Rahele Ershad

Kommunfullmäktige
Ledamot
Föreningsstyrelsen
Vice ordförande
Föreningsstyrelsen
Ansvarig för moderatkvinnorna (MQ)
Christine Hanefalk

Christine Hanefalk

Kommunfullmäktige
Ledamot
Föreningsstyrelse
Ledamot
Teknik- och fastighetsutskottet
Ersättare
Styrgrupp arbetsmarknad
Ledamot
Kommunstyrelsen
Ledamot
Jan Holmberg

Jan Holmberg

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ledmot
Joanna Masoura

Joanna Masoura

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelsen
Ersättare
Christina H Gardos

Christina H Gardos

Hovrätten
Nämndeman
Kommunfullmäktiges presidium
2:a vice ordförande
Föreningsstyrelsen
Medlem- och Utbildningsansvarig
Stefan Hjort

Stefan Hjort

Kommunfullmäktige
Ersättare
Föreningsstyrelse
Ledamot
AB Väsbyhem
Ersättare
Robin Sjöholm-Lindström

Robin Sjöholm-Lindström

Tingsrätten
Nämndeman
Föreningsstyrelsen
Klubbmästare
Kommunfullmäktige
Ledamot
Miljönämnden
Ledamot
Olli Hakala

Olli Hakala

Byggnadsnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Tariq Kahn

Tariq Kahn

Miljönämnden
Ledamot
Elin Böhlin

Elin Böhlin

Utbildningsnämnden
Ersättare
Gunnar Norlin

Gunnar Norlin

Byggnadsnämnden
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ersättare
Aija Henningsson

Aija Henningsson

Valnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ersättare
Byggnadsnämnden
Ledamot
Michelle Khan

Michelle Khan

Utbildningsnämnden
Ersättare
Väsbyhem
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ersättare
Matilda Harar

Matilda Harar

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
MUF Väsby
Ordförande
Lillemor Wetterling

Lillemor Wetterling

Valnämnden
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ersättare
Sven-Arne Ryberg

Sven-Arne Ryberg

Tingsrätten
Nämndeman
Byggnadsnämnden
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ersättare
Gillis Axelson

Gillis Axelson

Kommunfullmäktige
Ersättare
Bo Callerhorn

Bo Callerhorn

Kommunfullmäktige
Ersättare
Åke Roth

Åke Roth

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare
Tony Haddad

Tony Haddad

Valnämnden
Ersättare
Leif Jansson

Leif Jansson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare
Mattias Råvik

Mattias Råvik

Väsbyhem
Ersättare
Mikael Woyke

Mikael Woyke

Tingsrätten
Nämndeman
Olle Andersson

Olle Andersson

Tingsrätten
Nämndeman