Farstavikens skola/Ekedal är i behov av en omfattande renovering. De akuta behoven av renovering i kombination med de trånga utrymmena i skolbyggnaderna har på senare tid tvingat oss att se på frågan ur ett större perspektiv. Även dagens trafiksituation är otillfredsställande.

Inte ens en genomgående renovering av skolans lokaler tillgodoser de krav som ställs på en modern pedagogisk miljö, med optimala ytor för en lärmiljö för elever såväl som arbetsmiljö för lärare. Det är därför viktigt att vi hittar en lösning som är långsiktigt hållbar.

I vårt förslag till lösning som vi kommer att lägga fram vid nästa kommunstyrelse, den 17 maj, förordar vi en helt ny och modern skola. Skolan är tänkt att ligga på den så kallade skoltomten i Charlottendal där byggrätt för 9000 kvm i tre våningar är möjlig. Förslaget passar väl in i den plan som Utbildningsnämnden har tagit fram. Med detta tillkommer en kapacitetsökning som täcker behovet fram till 2025. Byggnationen av ny skola omfattar också en ny idrottshall som kommer vara till gagn även för föreningslivet.

I vårt förslag har vi i första hand utgått från vad som är bäst för barnen. Med denna satsning vill vi kvalitetssäkra den framtida studiemiljön för våra barn och ungdomar. Det skapas fler utbildningsplatser och samtidigt tryggar vi trafikmiljön kring skolan. I en modern skola kan våra lärare fokusera på innehållet i utbildningen och pedagogiken istället för dagliga utmaningar med arbets- och lärmiljön.

Allians för Värmdö

Deshira Flankör, M
Fredrik Sneibjerg, L
Marie Bladholm, M
Lars Alenfalk, C
Jan Dolk, KD

Be Sociable, Share!