Topplacering för Värmdö Kommun i kundnöjdhet. Värmdö får en bra placering i Sveriges kommuner och landstings undersökning av kommuners servicekvalitet och effektivitet.

Undersökningen genomfördes under oktober och november 2017. Där placerar sig Värmdö kommun på plats 14 av totalt 147 deltagande kommuner och på en hedrande tredjeplats i Stockholm län – bara Upplands Bro och Upplands Väsby kommer före.

– Hårt arbete lönar sig! En stor eloge till våra medarbetare som med engagemang och hög servicenivå möter våra medborgare och kunder i telefon och e-post. Min personliga målbild är att varje medarbetare i kommunen ska ”följa med till hyllan” såsom många medarbetare i dagligvaruhandeln gör när de får en fråga från kunderna, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nöjdkundindexundersökning (NKI) som gjorts under motsvarande period visar också att även kunderna prioriterar god service och att få ärendet löst – hela 77 procent av de tillfrågade anser sig fått den information eller hjälp de behövde från servicehandläggarna i kommunens kontaktcenter. 95 procent gav ett ”Mycket eller ganska bra” betyg på hur de blev bemötta av servicehandläggarna.

Fakta: Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som har pågått sedan 2006. KKiK redovisar och jämför resultat gällande tillgänglighet, kvalitet och service i telefoni och e-post. Syftet är att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Be Sociable, Share!