Äntligen har Socialdemokraterna förstått att framtidens välfärdsuppdrag kommer att kräva omfattande resurser både vad gäller drift och investeringar. I början av 2017 begärde Alliansen en långsiktig finansiell analys utifrån pågående befolkningsutveckling och behovet av välfärdsfastigheter.

Redan idag finns det beslutade investeringar på 1,7 miljarder kronor för de närmaste tre åren. Analysen som redovisades på kommunstyrelsen har ett perspektiv fram till 2030 och visar att kommunens skuld kommer att trefaldigas, givet att allt byggs och drivs i kommunens regi. Med denna insikt, hoppas vi i Alliansen kunna nå ut även till er socialdemokrater att en komplettering med privata utförare är ett klokt alternativ. Därmed minskar kommunens behov av lån för investeringar samt att driftskostnaderna begränsas. Bästa investeringen för minsta möjliga skattekrona måste vara grundläggande och avgörande.

Vår S-ledda regering som verkar sitta på Aladdins grotta delar ut sina statsbidrag samtidigt som de pådyvlar oss kommuner ansvarområden som de själva äger. Detta utan medföljande finansiering. Dessutom är tillfälliga statsbidrag inget man kan bygga långsiktig skolverksamhet eller äldreomsorg på. Det är inget annat än populistiska marknadsföringsinsatser.

Vi vill öka självfinansieringsgraden av investeringarna också genom att effektivisera kommunens regi, att göra arbetet idag lite bättre än igår, lite snabbare och lite billigare. Innan vi har provat det, kan vi inte skicka notan till skattebetalarna såsom Mikael Lindström ger uttryck för genom att beklaga vår skattesänkning. Mikael Lindström kanske ser medborgarnas fickor synonymt med kommunens resurser, men det gör inte vi.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Fredrik Sneibjerg, L
Lars Alenfalk, C
Jan Dolk, Kd

Be Sociable, Share!