Farstavikens skola/Ekedal är i behov av renovering och skolans nuvarande lokaler är långt ifrån optimala för dagens pedagogiska miljö, varken för lärare eller elever. Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att utreda möjligheterna att renovera/bygga om skolan och tre alternativ till renovering har nu tagits fram. Alternativ 1 innebär en renovering av befintliga lokaler utan kapacitetsökning, alternativ 2 medför kapacitetsökning i flera sammanhängande skolenheter och alternativ 3 medför en kapacitetsökning i en och samma skolbyggnad.

Trafiksituationen är redan idag problematisk och oavsett vilket val behöver det göras en djupare utredning. Det är viktigt att vi har säkra skolvägar för våra elever samt en fungerande närmiljö för de boende.

Vi behöver hitta en helhetslösning som fungerar både för skolan men också för de boende i området innan vi är redo att fatta ett beslut i frågan. Vår ambition är kunna ta beslut i frågan innan sommaren 2017.

 

 

Deshira Flankör         Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen (M)

Fredrik Sneibjerg       Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen (L)

Marie Bladholm         Kommunalråd, ordförande utbildningsnämnden (M)

Lars Alenfalk              Ordförande näringslivsnämnden (C)

Jan Dolk                      Ordförande vård- och omsorgsnämnden (KD)

 

Be Sociable, Share!