Topplacering för Värmdö Kommun i kundnöjdhet. Värmdö får en bra placering i Sveriges kommuner och landstings undersökning av kommuners servicekvalitet och effektivitet. Undersökningen genomfördes under oktober och november 2017. Där placerar sig Värmdö kommun på plats 14 av totalt 147 deltagande kommuner och på en hedrande tredjeplats i Stockholm län – bara Upplands Bro och… Läs mer

Äntligen har Socialdemokraterna förstått att framtidens välfärdsuppdrag kommer att kräva omfattande resurser både vad gäller drift och investeringar. I början av 2017 begärde Alliansen en långsiktig finansiell analys utifrån pågående befolkningsutveckling och behovet av välfärdsfastigheter. Redan idag finns det beslutade investeringar på 1,7 miljarder kronor för de närmaste tre åren. Analysen som redovisades på kommunstyrelsen… Läs mer

Att skapa moderna lärmiljöer för våra elever och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare för våra medarbetare är viktigt. Värmdös tillväxttakt kommer inom en kort framtid att ställa krav på fler skolor i både Gustavsberg men också hela Värmdö kommun. De gamla byggnaderna på Ekedalstomten har stort kulturmiljövärde och det har alltid varit vår intention att… Läs mer

Idag har Värmdö kommun och Stockholms läns Landsting tecknat en avsiktsförklaring om en permanent placering av helikopterverksamheten på Värmdö. I Avsiktsförklaringen klargörs att placeringen på Värmdö kommun är rätt ur ett geografiskt perspektiv vilket gör att en helikopter kan på kort tid nå över hela Stockholms län. – För oss på Värmdö ska avsiktsförklaringen ses… Läs mer

Alliansens förslag till budget 2018 Den snabba befolkningsutvecklingen har gjort Värmdö till en av landets mest expansiva kommuner. En förändringsresa som består av stark tillväxt skapar också en del växtvärk. Inte bara kommunens egen tillväxt utan även statens ålägganden på kommunerna skapar utmaningar som vi måste hantera. Vi har redan lovat medborgarna i form av… Läs mer

Farstavikens skola/Ekedal är i behov av en omfattande renovering. De akuta behoven av renovering i kombination med de trånga utrymmena i skolbyggnaderna har på senare tid tvingat oss att se på frågan ur ett större perspektiv. Även dagens trafiksituation är otillfredsställande. Inte ens en genomgående renovering av skolans lokaler tillgodoser de krav som ställs på… Läs mer

Som det har uppmärksammats de senaste dagarna, har Vård- och omsorgsnämnden senast behandlat flera kvalitetsrapporter, patientsäkerhetsberättelse, kvalitetsuppföljning samt handlingsplan med åtgärdspunkter för de brister som har identifierats. Största fokus har legat på kommunens egna särskilda boende Gustavsgården. Verksamheten har under olika perioder haft utmaningar. Det har därför under åren genomförts stora satsningar i kompetens- och… Läs mer

Allians för Värmdö tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslaget från Socialdemokraterna att verka för ökad polisiär närvaro i Värmdö. Ökad polisiär närvaro efterfrågas av många medborgare och vår egna fältassistenter, som ser ett starkt behov av polisiär närvaro, inte minst för att motverka och därmed minska narkotikabrott. Som kommun äger vi… Läs mer

Farstavikens skola/Ekedal är i behov av renovering och skolans nuvarande lokaler är långt ifrån optimala för dagens pedagogiska miljö, varken för lärare eller elever. Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att utreda möjligheterna att renovera/bygga om skolan och tre alternativ till renovering har nu tagits fram. Alternativ 1 innebär en renovering av befintliga lokaler… Läs mer

  De hyresgäster, som på grund av renoveringen flyttat till tillfälliga bostäder vid Gustavsgården i Gustavberg, erbjuds nu kompensation med hel hyresnedsättning samt fri kost för den period som de bor i de tillfälliga bostäderna. Även utemiljön kommer att förbättras. Detta kommer att föreslås på Vård- och omsorgsnämndens möte imorgon. – Vi är upprörda över… Läs mer