Igår besökte Marie Bladholm, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden Kullsvedsskolan. Kullsvedsskolan är en mindre skola som finns i Hemmesta på Värmdölandet. Skolan består av grundsärskola för årskurs 1-9, resursklasser inom tal och språk årskurs 1-3 samt resursklasser inom autism årskurs 1-9. Här finns också fritidshem. Arbetssätt och metoder är anpassade till elevernas behov så att… Läs mer

Jag vänder mig särskilt till er Moderata Seniorer. Seniorer i Värmdö. Denna verksamhet är ett av många steg att snabbare nå ut till väljare och medborgare över 60 år. Jag, Mats Malmgren, är ansvarig för Moderata Seniorer i Värmdö och tillsammans med Kent Eriksson som är kampanjansvarig för Värmdömoderaterna ansvarar för all kampanjverksamheten. I Värmdö… Läs mer

Värmdömoderaterna inbjuder våra medlemmar till en träff om SKOLA OCH UTBILDNING! Maria Stockhaus inleder med att tala om hur Moderaterna vill förbättra skolan och om arbetet i Riksdagens Utbildningsutskott. Kom till träffen, lyssna, prata och diskutera • likvärdig skola • behöriga lärare • vinster i skolan • val av skola • med flera frågor som… Läs mer

Idag besökte Allians för Värmdö Kersh Kafferosteri i Mölnvik. Grundaren Aadel Kersh berättade om varför han startade företaget och om hans passion till kaffe och strävan efter att ta fram kaffe på ett socialt hållbart sätt. Idéen är att rosta kaffebönor som kommer från enskilda gårdar, kooperativ eller områden där kaffebären vuxit och förädlats under… Läs mer

Bästa Karin, Grattis till ett bra utfall i Sverigeförhandlingen för en månad sedan! Tunnelbanan, Spårväg Syd, Roslagsbanans förlängning och cykelsatsningarna kommer att göra Stockholmsregionen starkare. När vi samarbetar i länet, mellan kommuner och partier, kan vi åstadkomma bra och hållbara lösningar som gör att vi och företagen kan växa tillsammans. Nu skriver vi, som representerar… Läs mer

Farstavikens skola/Ekedal är i behov av en omfattande renovering. De akuta behoven av renovering i kombination med de trånga utrymmena i skolbyggnaderna har på senare tid tvingat oss att se på frågan ur ett större perspektiv. Även dagens trafiksituation är otillfredsställande. Inte ens en genomgående renovering av skolans lokaler tillgodoser de krav som ställs på… Läs mer

Idag besökte kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör tillsammans med Fredrik Sneibjerg (L) och Lars Alenfalk (C) Värmdö Hamnar i Stavsnäs. Bolagets styrelseordförande Björn Ulfvin (M), VD Michael Larkner samt hamnchef Jörgen Selfvén berättade om verksamheten, dess planer för framtiden samt de utmaningar som finns. – Värmdö Hamnar har en viktig roll vad gäller servicen för våra… Läs mer

I förra veckan påbörjade Värmdömoderaterna sin vårkampanj. Trots stundtals kallt väder gavs många trevliga samtal med kommuninvånare. Vill du bli medlem och vara en del av Värmdömoderaterna kontakta oss på varmdo@moderaterna.se

Nu har du varit ordförande i kommunstyrelsen i 100 dagar, hur känns det? Det känns bra och fortsatt utmanande. Mycket i kommunen fungerar väldigt bra och jag tror att vi kan ta kommunens arbete till ytterligare högre nivåer. Jag vill att vi som kommun ska lägga större vikt på att vara flexiblare och öppnare för… Läs mer

På måndag håller Gustavsbergsteatern öppet för medborgare som vill sända sina kondoleanser kl 11-13. Tillsammans med Stockholm och övriga Sverige håller vi en tyst minut kl 12.00. Kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör skriver på kommunens hemsida tillsammans med vice ordförande, Fredrik Sneibjerg och andre vice ordförande, Mikael Lindström med anledning utav händelsen. Det som för en tid sedan var väldigt långt… Läs mer