Det har under en lång tid diskuterats huruvida Mölnvik är lämplig plats utifrån säkerhetsaspekter. Efter en utredning som har gjorts av operatören och en flygsäkerhetskoordinator har Stockholms Läns Landsting beslutat att flytta basen tillfälligt till Norrtälje flygplats. – Vi är självklart väldigt besvikna över beskedet. För närvarande är det utanför kommunens kontroll men nu siktar… Läs mer

Trafikverket har presenterat förslag på nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.  Den utgår ifrån de identifierade bristerna i transportsystemet och behandlar vägar, statliga järnvägar samt strategiska farleder och slussar.  En mängd projekt av nytillskapande karaktär såväl som projekt som är möjliga att åtgärda beskrivs. Däremot nämns inte något om Östlig förbindelse. Något som förbryllar Värmdös… Läs mer

Stockholm stad tänker stänga av en bilfil på Stadsgårdsleden. Värmdös kommunstyrelse ordförande, tillika moderat kommunalråd Deshira Flankör menar att förslaget är osynkroniserat med tidigare statliga ambitioner. Hon hänvisar till diskussionerna som förts inom ramen för Sverigeförhandlingen där Östlig förbindelse var Värmdös villkor i förhandlingen om åtagande av 10 000 nya bostäder fram till 2030. – Staten och… Läs mer

Alternativ 4 innebär en flytt av Farstavikens skola/Ekedal till den så kallade skoltomten i Charlottendal. Här byggs en ny F-6 skola med plats för cirka 600 elever. Våra kommunalråd berättar nedan om de främsta anledningarna varför Ekedalskolan borde flyttas till Charlottendal. 1. Som skolansvarig politiker för Värmdö är jag mån om att barnen får en bra… Läs mer

I över 20 år har ambulanshelikoptern varit placerad i Mölnvik och vi vill precis som landstingsalliansen att verksamheten fortsätter vara kvar på Värmdö. Helikopterns placering är viktig, då den underlättar enormt med möjligheten till snabba insatser i skärgården. Senast september ska länsstyrelsen fatta beslut om landstinget får fortsätta bedriva helikopterverksamheten på Värmdö. Alliansen i Värmdö… Läs mer

Idag fångades mitt intresse av organisationen Star for Life. De jobbar med ledarskap på en djupare nivå. Jag har tidigare lyssnat på dem och varit lika entusiastisk över deras beteendefokuserande arbetssätt. Den är att jämföra med coachning av elitidrottare där ledarskapet går ut på att bygga upp ett tankemönster som går ut på att se… Läs mer

Jag var på flera kortare seminarium för att höra andras perspektiv på integration. Sverige är idag i ett läge där fler än någonsin med utländsk bakgrund står utanför arbetsmarknaden som en följd av migrationsströmmarna från Syrien och Afghanistan, ett ickefungerande integrationssystem och därtill en utmanande bostadmarkand. Hyresgästföreningen besökte jag då temat på deras seminarium lät… Läs mer

En lyckad dag som började med seminariet ”Hur ska höghastighetsjärnvägen byggas ut” anordnad av Sverigeförhandlingen. En imponerande lista över vad som förhandlats fram hittills presenterades med linjesträckningar, stambanor och en himla massa bostäder. Regeringens krav på 100 tusen bostäder hade överträffats med råge till 300 tusen. Dagens nyhet från Sverigeförhandlingen blev ett utbyggnadssystem för höghastighetståg… Läs mer

Fredagen den 30/6 fick Värmdö Hamnar leverans av en ny pontonbrygga som kunde tas i drift under tisdagen den 4/7. Pontonen som är 40 meter lång och 5 meter bred ger plats för 4-6 båtar med stävförtöjning och 2-3 båtar längst bryggans insida. Totalt har kajen förlängts med 85 meter vilket är ett steg för… Läs mer

Gårdagen slutsatser blev att ett visst behov av reformering finns för att främja företagande, entreprenörskap och innovation. Dagens första seminarie landade i detsamma eller snarare sagt konstaterades det att viss stelbenthet finns i rådande system. Det var ett två timmars seminarium som hette ”idéburet offentligt partnerskap- en modell för tillitsbaserad styrning” (IOP). Min målsättning var… Läs mer