Ett positivt bokslut för åttonde året i rad ger goda förutsättningar att hantera oförutsedda händelser och investera i kommunens utveckling. Värmdö kommuns bokslut redovisar ett positivt bokslut på 48 MSEK, vilket innebär plus i kanten för åttonde året i rad: – Vi kan nu se tillbaka på en mandatperiod där det sammanlagda resultatet blev cirka… Läs mer

För en och en halv vecka sedan hade Utbildningsnämnden i Värmdö Kommun sitt första nämndsmöte. Det blev ett långt möte som inleddes med utbildning för alla ledamöter. Man tog beslut om att från och med höstterminen 2015 införa läxhjälp på skoltid. Man kommer också att äska pengar från staten för att finansiera det hela. En… Läs mer

Ett gemensamt projekt mellan kommun och näringsliv ska hjälpa unga ensamkommande i Värmdö att skapa nätverk och komma in i arbetslivet. Värmdö kommun har i dag ansvaret för ett trettiotal ensamkommande flyktingungdomar. Merparten av dem är unga killar från Afghanistan, Somalia och Syrien. De har alla drömmar om framtiden och en stark vilja att en… Läs mer

12 februari hade den nya Utbildningsnämnden sitt första sammanträde. Det blev ett långt möte som startade med utbildning i bl a Skollagen och vad kommunalt huvudmannaskap innebär. Frågorna var så många, intresset så stort hos nämnden, att vi fick bryta och fortsätter utbildningen vid ett annat tillfälle. Alla i nämnden och tjänstemän presenterade sig för… Läs mer

Första nämndsammanträdet för mandatperioden inledde vi i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden (BMHN) med en kort presentation av samtliga ledamöter och ersättare samt ansvariga tjänstemän för bygg- och samhällsplaneringssektorn och byggkontoret. Var och en fick också kort berätta om sina förväntningar på nämndens och kontorets arbete för mandatperioden. Det var glädjande att höra hur väl politikernas… Läs mer