Styrelsen för MUF Värmdö

Matilda Andersson – Ordförande

Markus Schill – Vice Ordförande

Emil Nordlund – Ledamot

Filip Egnell – Ledamot

Sara Farid – Ledamot