Det är med mycket glädje och stora förhoppningar som arbetsstämman 2017 genomfördes i Örebro den 12-15 oktober. Fyra långa och intensiva dagar resulterade i en rad reformförslag som moderaterna går in i valrörelsen med. Det var tydligt att arbetsgrupperna som har jobbat fram de olika förslagen hade gjort ett gediget arbete som formats av stor insiktsfullhet.

Vår nye partiledare Ulf Kristersson höll ännu ett strålande tal i samma målmedvetna avsikt, regeringsmakten 2019-2022. Även vår nye partisekreterare, Gunnar Strömmer, höll för första gången i sin nya roll ett  tal och med sin norrländska, jordnära framtoning gav han ett mycket förtroendefullt intryck.

 

Stämmomiddagen var också en höjdpunkt som toppades med tal från tidigare partiledare som på ett mycket avslappnat sätt bidrog ytterligare till sammanhållning och många skratt. Anna Kinberg Batra, Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt och Ulf Adelsson visade med sin närvaro sitt tydliga stöd till partiet inför valrörelsen. Det andades optimism och kämpaglöd hos moderaterna igen.

Nedan följer några rader om de olika reformområdena.

 

Skolan

Krav och kunskapsresultat blev ledorden för skolan. Många förslag i propositionen, omfattar ledarskapet i skolan med tydliga ambitioner om att höja kompetensnivån hos lärarna såväl som att göra läraryrket attraktivt. Med tidiga proaktiva insatser och mätbara kunskapsmål vill vi moderater också kvalitetssäkra övergången mellan förskola och nästa skolform.

 

Lag och ordning

Det kan inte undgått någon att moderaterna beslutade i helgen om nationellt tiggeriförbud. Tiggeri i Sverige är förknippat med socialt utsatthet, olovliga bosättningar och utnyttjande. Vi menar att tiggeri inte är vare sig en väg ur fattigdom eller utanförskap. Samtidigt vill vi sätta press på EU-länder vars medborgare kränks, diskrimineras och lever i varaktigt utanförskap.

Ett annat oerhört viktigt ämne som jag personligen gläds mycket över, är den tydliga markeringen mot hederskulturen. Nedan kommer ett axplock av de många bra förslagen som beslutades.

  • att införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild, men där gärningsmannakretsen vidgas och där gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd ska omfattas.
  • att höja den lägsta straffsatsen för tvångsäktenskap eller vilseledande till tvångsäktenskap.
  • att kriminalisera stämpling, förberedelse eller försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa.
  • att tydliggöra lagen så att polisen kan omhänderta unga i en hederskontext för att skydda dem eller säkerställa att den fortsatta utredningen inte försvåras.

 

Jobb, arbetsmarknad och företagande

Många handfasta förslag beslutades med mätbara mål om att skapa nya jobb men också halvera jobbklyftan fram till 2025 mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Det ska löna sig att arbeta varför flera förslag också behandlade bidragens omfattning men också bidragsfusk.

Även olika reformer för arbetsfrämjande åtgärder beslutades som exempelvis en tredubblad rutavdrag på 75 000 kr per år och person. Vi får inte glömma bort de tusentals jobb som Rut-reformen skapade eller gjorde till vita.

 

Tillväxt för hela Sverige

Nedan följer ett par förslag från propositionen som behandlade ”Tillväxt för hela Sverige” och som är viktiga för Värmdö som kommun, vilka jag också argumenterade i talarstolen för.

  • att det ska vara kommunerna som fattar beslut om strandskydd.
  • att generellt strandskydd avskaffas och att strandskydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter endast ska gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag
  • att man ska införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem
  • att stärka undantagen inom strandskyddet för areella näringar och även inkludera hästnäringen.

… och en favorit som borde vara lättast att genomföra är

  • att länsstyrelsens rätt att ompröva kommuners beslut om dispens tas bort.

 

Migration

Det mest uppmärksammade reformförslaget är att införa ett kvotflyktingsystem som går ut på att människor ska kunna söka asyl utanför EU.

Resultatet av arbetsstämman blev en kraftigt skärpt migrationspolitik innehållandes krav på anhörighetsinvandring men också integrationen i det svenska samhället. Något som länge har varit nödvändigt för att kunna förebygga flergenerationers utanförskap.

 

Ett starkt svenskt försvar

Sist men inte minst behandlades försvaret där vi beslutade om ett förstärkt försvarsförmåga med sikte på två procent av BNP i satsningar. Ännu ett viktigt reformförslag som moderaterna vill driva är en färdplan för ett Natomedlemskap för Sverige

 

 

 

 

Be Sociable, Share!