Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet

”Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna, företagen och de enskilda människorna samverkar. I vår vision lever det stora flertalet på sin inkomst och formar sina egna liv. Det finns utrymme och möjlighet för människor att förverkliga sina livsprojekt i egenskap av företagare, anställd eller på annat sätt. Stöd ges till de mest utsatta och dem som verkligen behöver det. Barnperspektivet är för oss en viktig del av ett medmänskligt samhälle.”

Handlingsprogram 2015-2018

Be Sociable, Share!