Deshira Flankör

Deshira Flankör

Kommunstyrelsen
Ordförande
Kommunalråd
Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunhuset i Värmdö AB
Vice Ordförande
Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte
Ledamot
Regionala skärgårdsrådet
Ledamot
Kommuninvest
Representant för Värmdö
Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare
Kommunstyrelsens krisledningsutskott
Ordförande
Föreningsstyrelsen
Adjungerad
Kommunstyrelsens planutskott
Vice ordförande
Marie Bladholm

Marie Bladholm

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunalråd
Utbildningsnämnden
Ordförande
Näringslivsnämnden
vice ordförande
Kommunstyrelsen
Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot
Föreningsstyrelsen
Adjungerad
Kommunstyrelsens Krisledningsutskott
Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot
Monica Pettersson

Monica Pettersson

Kommunfullmäktige
Ledamot
Jasmin Farid

Jasmin Farid

Näringslivsnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Föreningsstyrelsen
Vice ordförande
Malin Bellander

Malin Bellander

Kommunfullmäktige
Ledamot
Tekniska nämnden
Ordförande
Kommunstyrelsens planutskott
Ledamot
Kommunstyrelsens Krisledningsutskott
Ledamot
Kommunstyrelsen
Ledamot
Föreningsstyrelsens valberedning
Ledamot
Lars-Erik Alversjö

Lars-Erik Alversjö

Kommunfullmäktige
Ordförande
Kommunfullmäktiges valberedning
Ordförande
Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden
Ordförande
Kommunhuset i Värmdö AB
Ersättare
Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nämndeman
Kent Eriksson

Kent Eriksson

Kommunfullmäktige
Ledamot
Vård- och omsorgsnämnden
Ersättare
Föreningsstyrelsen
Ledamot
Cecilia Lindberg

Cecilia Lindberg

Kommunfullmäktige
Ledamot
Utbildningsnämnden
Ledamot
Camilla Lien

Camilla Lien

Kommunfullmäktige
Ledamot
Överförmyndarnämnden
Ordförande
Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nämndeman
Kommunstyrelsen
Ersättare
Ulla-Britt Goldberg

Ulla-Britt Goldberg

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ledamot
Björn Ulfvin

Björn Ulfvin

Kommunfullmäktige
Ledamot
Värmdö Hamnar AB
Ordförande
Ann Fylkner

Ann Fylkner

Kommunfullmäktige
Ledamot
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot
Fredrik Zetterberg

Fredrik Zetterberg


Kommunfullmäktige
Ledamot
Tekniska nämnden
Ledamot
Föreningsstyrelsen
Ledamot
Carl-Emil Sundberg

Carl-Emil Sundberg

Kommunfullmäktige
Ledamot
Näringslivsnämnden
Ersättare
Värmdö Bostäder AB
Ersättare
Affi Stork

Affi Stork

Kommunfullmäktige
Ledamot
Gustavsbergsbadet AB
Ordförande
Tekniska nämnden
Ersättare
Kerstin Öhman Moberg

Kerstin Öhman Moberg

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot
Vård- och omsorgsnämnden
Ledamot
Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nämndeman
Mickael Sjökvist

Mickael Sjökvist

Kommunfullmäktige
Ledamot
Tekniska nämnden
Ersättare
Jessie Wall Freyne

Jessie Wall Freyne

Kommunfullmäktige
Ersättare
Föreningsstyrelsens valberedning
Ledamot
Föreningsstyrelsens revisor
Revisor
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

kommunfullmäktige
ersättare
Kommunstyrelsen
Ersättare
Kommunhuset i Värmdö AB
Ledamot
Vård- och Omsorgsnämnden
Ledamot
Iréne Ulfvin

Iréne Ulfvin

Kommunfullmäktige
Ersättare
Socialnämnden
Ledamot
Ulf Ekberg

Ulf Ekberg

Kommunfullmäktige
Ersättare
Utbildningsnämnden
Ersättare
Johan Peters

Johan Peters

Kommunfullmäktige
Ersättare
Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nämndeman
Peter Wetterstrand

Peter Wetterstrand

Kommunfullmäktige
Ersättare
Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nämndeman
Magnus Nordberg

Magnus Nordberg

Kommunfullmäktige
Ersättare
Föreningsstyrelsens valberedning
Ledamot
Ulf Westerberg

Ulf Westerberg

Utbildningsnämnden
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ersättare
Madeleine Andersson

Madeleine Andersson

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Föreningsstyrelsen
Sekreterare
Kommunfullmäktige
Ersättare
Rune Wikström

Rune Wikström

Föreningsstyrelsen
Ordförande
Peter Frej

Peter Frej

Socialnämnden
Ordförande
Kommunstyrelsen
Ersättare
Föreningsstyrelsens valberedning
Ordförande
Gunilla Aste

Gunilla Aste

Föreningsstyrelsen
Kassör
Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Kerstin Egerblom

Kerstin Egerblom

Utbildningsnämnden
Ersättare
Föreningsstyrelsen
Ledamot
Mats Malmgren

Mats Malmgren

Föreningsstyrelsen
Ledamot
Patrik Nordlund

Patrik Nordlund

Föreningsstyrelsen
Ledamot
Socialnämnden
Ersättare
Markus Schill

Markus Schill

Föreningsstyrelsen
MUF-representant
Muf Värmdö
Vice ordförande
Carl-Johan Bildsten

Carl-Johan Bildsten

Revisor Värmdö kommun
Revisor
Föreningsstyrelsens revisor
Revisor
Jonas Nilsson

Jonas Nilsson

Föreningsstyrelsens revisor
Ersättare
Erik Pettersson

Erik Pettersson

Föreningsstyrelsens revisor
Ersättare
Bo Kahn

Bo Kahn

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar
Ledamot
Rose-Marie Bladholm

Rose-Marie Bladholm

Socialnämnden
Ledamot
Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nämndeman
Göran Jansson

Göran Jansson

Värmdö Bostäder AB
Ordförande
Bo Bladholm

Bo Bladholm

Valnämnden
Ordförande
Staffan Westman

Staffan Westman

Valnämnden
Ersättare
Medlare mellan sammanlevande
Medlare
Carl Lax

Carl Lax

Gustavsbergsbadet AB
Revisor
Revisor Värmdö kommun
Revisor
Inger Melin

Inger Melin

Medlare mellan sammanlevande
Medlare
Jesper Wall

Jesper Wall

Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nämndeman
Rose-Marie Kronberg

Rose-Marie Kronberg

Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nämndeman
Claes F Jonsson

Claes F Jonsson

Samordningsförbundet för rehabilitering Styrelse
Revisor
Matilda Andersson

Matilda Andersson

Muf Värmdö
Ordförande
Emil Nordlund

Emil Nordlund

Muf Värmdö
Ledamot
Filip Egnell

Filip Egnell

Muf Värmdö
Ledamot
Sara Farid

Sara Farid

Muf Värmdö
Ledamot