Jag vänder mig särskilt till er Moderata Seniorer.

Seniorer i Värmdö. Denna verksamhet är ett av många steg att snabbare nå ut till väljare och medborgare över 60 år.

Jag, Mats Malmgren, är ansvarig för Moderata Seniorer i Värmdö och tillsammans med Kent Eriksson som är kampanjansvarig för Värmdömoderaterna ansvarar för all kampanjverksamheten.

I Värmdö är fler än 30 % av invånarna över 60 år. Det blir ca 12 000 personer som vi vänder oss till i första hand. Vi vill att Moderata Seniorer ska vara en självklar länk till Värmdömoderaterna.

Redan vid nästa val kommer en tredjedel av väljarkåren att vara pensionärer. Vi är många, vitala, talföra, skrivkunniga, vana att få gehör för våra åsikter och vi vill fortsätta att aktivt ta del i arbets- och samhällslivet. Vi är dessutom gamla nog att bestämma själva.

Vi seniorer är en betydelsefull grupp i samhället. Vi vill genom fysisk aktivitet stärka seniorernas perspektiv i arbetet för en bra livskvalitet. Vi är både friskare, aktivare och lever längre än tidigare generationer. Det ska vi slå vakt om!

Därför vänder jag mig till er seniora moderater, med vädjan om att hjälpa föreningen att värva flera medlemmar. Fråga era grannar, släktingar eller vänner om de vill bli en del av Moderaterna! Kanske vill ni bidra på ett eller annat sätt aktivt i Värmdös Moderata Seniorer eller kandidera till kommunpolitiska poster i Värmdö.

Som flera av våra företrädare brukar säga: Om vi all alla värvar en medlem var, så blir vi dubbelt så många.

Hör av er! Ni finner oss: varmdo@moderaterna.se

Med vänlig hälsning

Mats Malmgren, Moderata Seniorer i Värmdö

matsmalmgren@hotmail.com

 

Be Sociable, Share!