Alliansens förslag till budget 2018

Den snabba befolkningsutvecklingen har gjort Värmdö till en av landets mest expansiva kommuner. En förändringsresa som består av stark tillväxt skapar också en del växtvärk. Inte bara kommunens egen tillväxt utan även statens ålägganden på kommunerna skapar utmaningar som vi måste hantera. Vi har redan lovat medborgarna i form av tagna beslut, investeringar för 1,9 miljarder kronor för de närmaste tre kommande åren. Därtill behöver vi besluta om ytterligare välfärdsfastigheter som exempelvis nya skolor, äldreboenden och LSS boenden. Det är med den nyanserade bilden vi kliver in i 2018.

I 2018 års budget görs resursförstärkningar till våra verksamheter på över 100 miljoner kronor. Bland tillskotten får Socialnämnden 10 miljoner kr och Vård- och Omsorgsnämnden 30 miljoner kr mer än föregående år. Inom ramen för LSS, vill vi underlätta vardagen genom att förenkla byråkratin för brukarna i den mån det är möjligt.

Vidare tror vi att det finns utvecklingspotential i samverkansarbetet mellan kommunens avdelningar. Det tror vi kommer gynna servicen till medborgarna, maximera nyttjandet av kommunens gemensamma tillgångar samt stärka lagandan i kommunen. Detta återspeglas i våra satsningar på en gemensam strategi och förhållningssätt inom exempelvis miljö- och klimatfrågor samt integrationsarbetet.

Våra detaljerade uppdrag på satsningar och finansiering finns att tillgå under här: Alliansens förslag till budget och Taxor 2018.

 

Allians för Värmdö

 

Deshira Flankör (M)

Fredrik Sneibjerg (L)

Marie Bladholm (M)

Lars Alenfalk (C)

Jan Dolk (KD)

 

 

Be Sociable, Share!