Lärarförbundet har varje år sedan 2002 utifrån 13 olika kriterier genomfört undersökningar i Sveriges kommuner och sedan publicerat rankinglistor. Målet är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Värmdö har klättrat uppåt i den undersökning som Lärarförbundet publicerade i början av oktober. Det känns glädjande att det systematiska kvalitetsarbetet, som pågår… Läs mer

Det är med mycket glädje och stora förhoppningar som arbetsstämman 2017 genomfördes i Örebro den 12-15 oktober. Fyra långa och intensiva dagar resulterade i en rad reformförslag som moderaterna går in i valrörelsen med. Det var tydligt att arbetsgrupperna som har jobbat fram de olika förslagen hade gjort ett gediget arbete som formats av stor… Läs mer

Idag har kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör (M), invigt den nya ridstigen på Farstalandet,Gottholma ridstig. Detta har skett genom ett samarbete mellan Värmdö Kommun och Värmdö Hästvägsförening, som startade för cirka tre år sedan, för att utveckla säkra ridvägar. Under dessa tre år har tio nya ridstigar byggts. Gottholma ridstig blir den längsta som idag finns… Läs mer

Att skapa moderna lärmiljöer för våra elever och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare för våra medarbetare är viktigt. Värmdös tillväxttakt kommer inom en kort framtid att ställa krav på fler skolor i både Gustavsberg men också hela Värmdö kommun. De gamla byggnaderna på Ekedalstomten har stort kulturmiljövärde och det har alltid varit vår intention att… Läs mer

Idag har Värmdö kommun och Stockholms läns Landsting tecknat en avsiktsförklaring om en permanent placering av helikopterverksamheten på Värmdö. I Avsiktsförklaringen klargörs att placeringen på Värmdö kommun är rätt ur ett geografiskt perspektiv vilket gör att en helikopter kan på kort tid nå över hela Stockholms län. – För oss på Värmdö ska avsiktsförklaringen ses… Läs mer

Trafikverket har presenterat förslag på nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.  Den utgår ifrån de identifierade bristerna i transportsystemet och behandlar vägar, statliga järnvägar samt strategiska farleder och slussar.  En mängd projekt av nytillskapande karaktär såväl som projekt som är möjliga att åtgärda beskrivs. Däremot nämns inte något om Östlig förbindelse. Något som förbryllar Värmdös… Läs mer

Stockholm stad tänker stänga av en bilfil på Stadsgårdsleden. Värmdös kommunstyrelse ordförande, tillika moderat kommunalråd Deshira Flankör menar att förslaget är osynkroniserat med tidigare statliga ambitioner. Hon hänvisar till diskussionerna som förts inom ramen för Sverigeförhandlingen där Östlig förbindelse var Värmdös villkor i förhandlingen om åtagande av 10 000 nya bostäder fram till 2030. – Staten och… Läs mer

Alternativ 4 innebär en flytt av Farstavikens skola/Ekedal till den så kallade skoltomten i Charlottendal. Här byggs en ny F-6 skola med plats för cirka 600 elever. Våra kommunalråd berättar nedan om de främsta anledningarna varför Ekedalskolan borde flyttas till Charlottendal. 1. Som skolansvarig politiker för Värmdö är jag mån om att barnen får en bra… Läs mer

Jag vänder mig särskilt till er Moderata Seniorer. Seniorer i Värmdö. Denna verksamhet är ett av många steg att snabbare nå ut till väljare och medborgare över 60 år. Jag, Mats Malmgren, är ansvarig för Moderata Seniorer i Värmdö och tillsammans med Kent Eriksson som är kampanjansvarig för Värmdömoderaterna ansvarar för all kampanjverksamheten. I Värmdö… Läs mer

Nu har du varit ordförande i kommunstyrelsen i 100 dagar, hur känns det? Det känns bra och fortsatt utmanande. Mycket i kommunen fungerar väldigt bra och jag tror att vi kan ta kommunens arbete till ytterligare högre nivåer. Jag vill att vi som kommun ska lägga större vikt på att vara flexiblare och öppnare för… Läs mer