Under slutet av mars början av april går moderaternas vårkampanj av stapeln. För Vallentunas del kommer vi att bedriva kampanj följande tider och på följande platser: Tisdagen den 28 mars kl 07:00 i Vallentuna centrum. Tisdagen den 4 april klockan 07:00 vid Ryttarvägens busshållsplats. Lördagen den 8 april kl 11.00 i Vallentuna centrum. Vi hoppas… Läs mer

På vårt gruppmöte den 29/3 kommer vi att starta kl. 18.00 med gemensamma presentationer över barnkonventionen samt förslag till ny grönplan. Välkomna! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –… Läs mer

På föreningens årsmöte den 10/2 valdes den nya styrelsen i Vallentuna moderaterna.   Till ordförande respektive vice ordförande valdes: Margareta Svanström (Ordförande) (omval) Johan Skog (Vice ordförande) (omval)   Till ledamöter valdes: Parisa Liljestrand (omval) Bengt-Åke Grip (omval) Zarah Sjökvist (omval) Ove Eriksson (omval) Anna Frisell (omval) Kjell Björn (omval) Camilla Blacker Wallinsson (omval) Fredrik… Läs mer