Information om Attunda brandförsvar från Jens Ärlebrant

Brandstationen i Sollentuna är en del av Brandkåren Attunda. Brandkåren Attunda är gemensam räddningstjänst för kommunerna Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och UpplandsVäsby.Det brandmännen i Sollentuna är upprörda över är att brandstyrkan vid årsskiftet ändras från 1+5 till 1+4 (1 befäl och 4 brandmän), som alltid finns i beredskap att inom 90 sekunder rycka ut på räddningsinsatsuppdrag.Antalet brandstationer längs E4an är mycket god. Inom 14 km, från Kista till UpplandsVäsby finns det 3 st brandstationer med heltidsbrandmän dygnet runt. Det är den bästa brandstationstäckningen i Sverige!Dimensioneringen och ambitionen i Svensk räddningstjänst är att primärstyrkan ska kunna göra snabb insats vid en bostadsbrand eller en vid en trafikolycka. Vid större eller komplicerade olyckor så bygger uthålligheten och styrkan i räddningsinsatsen på kontinuerlig styrkeuppbyggnad från förstärkningsstationer. En grundläggande strategi vid räddningsinsatser är att tidigt vara överstark olyckshändelsen så att vi kan få ett snabbt kontrollövertagande. Detta nås genom att flera brandstationer larmas tidigt till samma olyckshändelse. För olyckshändelser i Sollentuna kommun innebär det förstärknings styrkor från Kista, Järfälla, Väsby, Märsta och/eller Täby. Detta är det bakomliggande syftet med att vi samverkar i ett brandförsvarsförbund (Brandkåren Attunda). I Stockholms län finns det brandstationer enligt följande.

Ø 31 st brandstationer med heltidsbrandmän dygnet runt
Ø 10 st brandstationer med beredskapsbrandmän dygnet runt
Ø 17 st brandstationer med frivilliga brandmän (brandvärn)

Insatstiderna i Sollentuna eller Attunda som helhet kommer per definition inte att ändras, eftersom det inte sker någon förändring av brandstationernas placering eller antalet brandstationer. Tiden från det att person som larmar (ringer 112) tills det att brandstyrkan kommer till skadeplatsen påverkas inte.