Våra förtroendevalda för perioden 2014-2018

Här är Moderaternas representanter i Täbys  Kommunstyrelse:

Ledamöter:

Leif Gripestam, KS Ordförande, Tfn: 08-55 55 96 96, E-post: kommunstyrelsen@taby.se

Johan Algernon, Mobil: 076-643 90 56, E-post: johan.algernon@moderat.se

Birgitta Kaasik, Mobil: 070-743 10 93, E-post: birgitta.kaasik@gmail.com

Sofia Paulsson, Mobil: 0766/43 96 66, E-post: sofia.paulsson@moderat.se

Anna Gustavsson

Ersättare:

Thomas Nilsonne, Tfn: 08-55 55 98 23 E-post: thomas.nilsonne@taby.se

Irene Svenonius

Carl Henric Svenson

Mikael Jensen, Mobil: 070-566 36 09, E-post: mikael.jensen@moderat.se

Daniela Strömberg

 Se även www.taby.se för aktuell information om vilka politiker som sitter i de olika nämnderna.

 

Här är Moderaterna i Täbys representanter i Kommunfullmäktige:

Leif Gripestam

Erik Andersson

Filippa Reinfeldt

Johan Algernon

Sofia Paulsson

Anna Gustavsson

Thomas Nilsonne

Irene Svenonius

Birgitta Kaasik

Carl Henric Svenson

Fredrik Schulte 

Mikael Jensen

Pietro Marchesi

Daniela Strömberg

Annie Sternhoff

Rolf E Ericsson

Cecilia Falk

Patric Hamilton

Claes Gillberg, KF ordförande. Mobil: 0766/43 96 01, E-post: claes.gillberg@taby.se

Viktor Norén

Karin Rönnberg

Curt Ögren, Mobil: 0766/43 93 97, E-post:  curt.ogren@moderat.se

Camilla Aspegren

Peter Carlström

Ersättare

Gunilla Eldebro

Stefan Oesman

Torsten Björnsson

Maria Dahlin

Line Wennberg

Solveig Ericsson Beckard

Veronica Duske

Björn Falk

Jörgen Appelgren

Marie Sjölund

Gerhard Makowsky

Mats Nyqvist