Ansvar, trygghet och förnyelse – handlingsprogram 2015-2018

Vi moderater har haft den ledande rollen i uppbyggnaden och utvecklingen av Täby under de senaste 30 åren. Idag är Täby en av Sveriges mest välskötta kommuner med sunda finanser, stor valfrihet och hög kvalitet inom den skattefinansierade servicen.

Nu fortsätter vi arbetet utifrån vår vision att bra kommunal verksamhet med hög kvalitet inte behöver kosta orimligt mycket pengar. Kommunen ska sköta sina grundläggande uppgifter och inte bedriva sådan verksamhet som privata aktörer kan göra bättre. 

Ladda hem vårt Täby Handlingsprogram 2015-2018