Under fliken ”Politik” finner du våra politiska ställningstaganden i kommunen. Hur arbetet i det olika nämnderna ser ut och vad Moderaterna arbetar för i landstinget samt på nationell nivå.

Sundbyberg är Sveriges mest tätbebyggda kommun. Det gör att våra gator är fyllda med liv och att fler människor vill flytta hit för att ta del av vår urbana känsla. Vi värnar grönstrukturen i staden, därför är stadens grönblå värden så viktiga. Både parker,grönområden och närheten till vatten stärker livsmiljön för alla oss som bor här. Nyexploatering ska ske på redan hårdgjorda ytor. Sundbyberg är, och ska fortsätta vara, Sveriges mest urbana stad. Närheten till varandra, service, kommunikationer och rekreation gör Sundbyberg till en attraktiv stad. Här ska föräldrar tryggt kunna lämna sina barn till förskola och skola, säkra på att deras barn får bästa tänkbara start i livet. Här ska föreningslivet fortsatt stärkas för att stödja idrott, kultur och folkhälsa. Här ska äldre uppleva att hemtjänsten hjälper dem att leva självständigt, och att äldreboendena håller en hög kvalitet med mångfald och valfrihet.

Vår stad står inför stora utmaningar de kommande åren. Järnvägen ska grävas ned för att  motverka den barriär som delat staden. De kommande tre åren är avgörande för att garantera att visionen om Sundbybergs nya stadskärna förverkligas och vi ser fram emot  att föra projektet i hamn. Lika viktig är visionen om Sundbybergs nya stadsdel Ursvik.  Staden måste hålla den tidplan som satts för att garantera dragningen av den nya  tvärbanan. Tidigare fattade beslut ligger fast, och detta kommunstyre är helt inriktade på att slutföra stadsbyggnadsprojektet enligt den tidplan som finns.

Läs mer om vår politik i budgeten för 2016:

budget