I kommunvalet i Sundbyberg erhöll Moderaterna 25,94 procent av rösterna, vilket gav oss 14 mandat i kommunfullmäktige. Mikael T. Eriksson, som omvalts till oppositionsråd var den enda som nådde över 5 procents personkryss. Följande kommer att representera Moderaterna i kommunfullmäktige i Sundbyberg 2014-2018:

 • Mikael T. Eriksson, 28 år, Oppositionsråd
 • Sophie Silverryd, 43 år, Arbetsrättsjurist
 • Morgan Lindqvist, 44 år, Civilingenjör
 • Erica Lejonroos, 47 år, Partiombudsman
 • Ina Djurestål, 21 år, Studerande
 • Fredrik Söderholm, 39 år, Civilingenjör
 • Josefin Malmqvist, 27 år, Nationalekonom
 • Jan Bojling, 68 år, Konsult
 • Gabriela Galvez, 25 år, Fil. kand
 • Lars Callemo, 64 år, Ingenjör
 • Björn Olsson, 24 år, Politisk sekreterare
 • Ritva Runestad, 64 år, Sjuksköterska
 • Hannes Holmér, 26 år, Politiskt sakkunnig
 • Kristofer Björnström, 28 år, Riskanalytiker

På kommunfullmäktigegruppens sammanträde den 1 oktober gjordes följande val:

Gruppledare: Mikael T Eriksson

Vice. gruppledare: Sophie Silverryd

Gruppsekreterare: Gustaf Göthberg

Gruppstyrelse: Mikael T. Eriksson, Sophie Silverryd, Morgan Lindqvist, Erica Lejonroos

Kommunfullmäktiges presidium: Jan Bojling

Kommunstyrelsens presidium: Mikael T Eriksson

Kommunstyrelse ordinarie: Mikael T. Eriksson, Sophie Silverryd, Morgan Lindqvist, Erica Lejonroos

Kommunstyrelse ersättare: Ina Djurestål, Fredrik Söderholm, Josefin
Malmqvist,

Norrvatten: Lars Callemo, Ritva Runestad , Fredrik Söderholm

Nämndemän: Mikael Wahlberg, Eva Ljungqvist, Annika Zetterlund, Barbro
Kjellin, Eva Pavoni

Val till nämnder görs i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Kommentera

obligatorisk


*