Sara Jendi Linder

Sara Jendi Linder

Utbildningsnämnden
Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län
Ledamot
Föreningsstyrelse
Vice ordförande
Olav Fahlander

Olav Fahlander

Kammarrätten
Nämndeman
Roslana Cederhage

Roslana Cederhage

Stockholm tingsrätt
Nämndeman
Föreningsstyrelse
Ledamot
Lena Frtizén Ekvall

Lena Frtizén Ekvall

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Bertil Johansson

Bertil Johansson

Stockholm tingsrätt
Nämndeman
Maria Kihlström

Maria Kihlström

Stockholm tingsrätt
Nämndeman
Föreningsstyrelse
Ledamot
Susanna Nordgren

Susanna Nordgren

Stockholm tingsrätt
Nämndeman
Thomas Wyatt

Thomas Wyatt

Stockholm tingsrätt
Nämndeman
Thommy Fjällberg

Thommy Fjällberg

Studieförbundet Medborgarskolan
Ersättare
Bertil Röjhammar

Bertil Röjhammar

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Joel Laurén

Joel Laurén

Kommunfullmäktige
Ledamot
Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län
Ledamot
Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerande
Vice ordförande
Stockholmshem AB
Ledamot
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Gruppledare
Föreningsstyrelse
Ordförande
Henrik Sjölander

Henrik Sjölander

Kommunfullmäktige
Ledamot
Fastighetsnämnden
Gruppledare
Kommunförbundet Stockholms län
Ersättare
Föreningsstyrelse
Ledamot
Servicenämnden
Vice ordförande
Mikael Eskman

Mikael Eskman

Företagarrådet
Ledamot
Fastighetsnämnden
Ledamot
Föreningsstyrelse
Ledamot
Johan Forssell

Johan Forssell

Riksdagen
Ledamot
Socialförsäkringsutskottet
Vice ordförande
Finansutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
OSSE-delegation
Suppleant
Systembolaget AB
Revisorssuppleant
Charlotte Helmersson

Charlotte Helmersson

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Ledamot
Föreningsstyrelse
Ledamot
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ersättare
Arin Karapet

Arin Karapet

Landstingsfullmäktige
Ledamot
Trafiknämnden
Ersättare
Fastighetsberedningen
Ledamot
Beredningen för trafikplanering
Ledamot
Föreningsstyrelse
Ledamot
MUF förbundsstyrelse
Ledamot
Annelie Stiglund

Annelie Stiglund

Föreningsstyrelse
Ledamot
Niklas Sandstedt

Niklas Sandstedt

Föreningsstyrelse
Ledamot
Lars Sporrong

Lars Sporrong

Landstingsfullmäktige
Ersättare
Färdtjänstberedningen
Ledamot
Stockholms Stadsteater AB
Suppleant
Föreningsstyrelse
Ledamot
Innovationsberedningen
Ledamot
Birgitta Thulin

Birgitta Thulin

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Socialnämnden
Ersättare
Föreningsstyrelse
Ledamot
Studieförbundet Medborgarskolan
Ombud
Britt Tryding

Britt Tryding

Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ledamot
Föreningsstyrelse
Ledamot
Stockholm tingsrätt
Nämndeman
Kjell Malmros

Kjell Malmros

Stockholm tingsrätt
Nämndeman
Lise-Lotte Fylking

Lise-Lotte Fylking

Överförmyndarnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ersättare
Göran Naesman

Göran Naesman

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Gustav Blix

Gustav Blix

Stiftelsen Tyrestaskogen
Revisorsuppleant
Peter Jönsson

Peter Jönsson

Kommunförbundet Stockholms län
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ledamot
Trafiknämnden
Ledamot
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Vice ordförande
Föreningsstyrelse
Ledamot
Anne Wompa

Anne Wompa

Landstingsfullmäktige
Ersättare
Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård
Ledamot
Fredrik Möller

Fredrik Möller

Svea hovrätt
Nämndeman
Föreningsstyrelse
Ledamot