Henrik Sjölander

Henrik Sjölander

Föreningsstyrelse
Ordförande
Stadsdelsnämnden Kungsholmen
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Sara Jendi Linder

Sara Jendi Linder

Föreningsstyrelse
Vice Ordförande
Stadsdelsnämnden Kungsholmen
Ersättare
Stockholm Tingsrätt
Kommunfullmäktige
Ledamot
Mikael Eskman

Mikael Eskman

Föreningsstyrelse
Företagarrådet
Ledamot
Fastighetsnämnden
Ledamot
Johan Forssell

Johan Forssell

Föreningsstyrelse
Riksdagen
Ledamot
Systembolaget AB
Revisorssuppleant
Försvarsutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
OSSE-delegationen
Suppleant
Näringsutskottet
Suppleant
Charlotte Helmersson

Charlotte Helmersson

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Suppleant
Föreningsstyrelse
Arin Karapet

Arin Karapet

Föreningsstyrelse
Kommunfullmäktige
Ersättare
Kulturnämnden
Ersättare
Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Landstingsfullmäktige
Ledamot
Joel Laurén

Joel Laurén

Föreningsstyrelse
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Kommunfullmäktige
Ledamot
Kjell Malmros

Kjell Malmros

Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Charlotte Naversten

Charlotte Naversten

Föreningsstyrelse
Landstingsfullmäktige
Ersättare
Programberedning 6: e-hälsa och öppna jämförelser
Ledamot
Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Lars Sporrong

Lars Sporrong

Föreningsstyrelse
Öppna moderaterna
Ledamot
Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Birgitta Thulin

Birgitta Thulin

Föreningsstyrelse
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Britt Tryding

Britt Tryding

Föreningsstyrelse
Stadsdelsnämnden Kungsholmen
Ersättare
Kungsholmens Social delegation
Ersättare
Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Polisnämnden city
Oskar Weinmar

Oskar Weinmar

Föreningsstyrelse
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Adelie Örnhall

Adelie Örnhall

Landstingsfullmäktige
Ledamot
Regina Kevius

Regina Kevius

Kommunfullmäktige
Ledamot
Daniel Valiollahi

Daniel Valiollahi

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län
Ombud
Kommunstyrelsens stadsmiljöråd
Ledamot
Trafik- och renhållningsnämnden
Ledamot
Mälardalsrådets miljöutskott
Ledamot
Lise-Lotte Fylking

Lise-Lotte Fylking

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län
Ersättare
Mälardalrådets stämma
Ersättare
Stockholm Business Region AB
Ledamot
Överförmyndarnämnden
Ersättare
Karin Blomstrand

Karin Blomstrand

Fastighetsnämnden
Ledamot
Föreningsstyrelse
Ledamot
Tomi Liljeqvist

Tomi Liljeqvist

Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare
Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerande
Ersättare
Ingrid Radford Gunnarsson

Ingrid Radford Gunnarsson

Stadsdelsnämnden Kungsholmen
Ledamot
Bertil Johansson

Bertil Johansson

Familjebostäder, AB
Ledamot
Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Mathias Hellichius

Mathias Hellichius

Äldrenämnden
Ersättare
Camilla Ek

Camilla Ek

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Thommy Fjällberg

Thommy Fjällberg

Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Göran Naesman

Göran Naesman

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Bo Tengelin

Bo Tengelin

Skattenämnd
Ulla Tengelin

Ulla Tengelin

Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Karl-Gustel Wärnberg

Karl-Gustel Wärnberg

MUF Kungsholmen
Ordförande
Föreningsstyrelse
MUF-representant
Gustav Blix

Gustav Blix

Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
OSSE-delegationen
Suppleant
Utrikesnämnden
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning
Ordförande
Stiftelsen Tyrestaskogen
Lekmannarevisorssuppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Riksdagen
Ersättare
Peter Jönsson

Peter Jönsson

Fastighetsnämnden
Ledamot
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län
Ersättare
Vigselförrättare
Vigselförrättare
Kommunfullmäktige
Ledamot
Anne Wompa

Anne Wompa

Mälardalsrådet
Ledamot
Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård
Ledamot
Landstingsfullmäktige
Ledamot
Olav Fahlander

Olav Fahlander

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Maria Kihlström

Maria Kihlström

Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Niklas Sandstedt

Niklas Sandstedt

Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Thomas Wyatt

Thomas Wyatt

Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Aysin Hartzell

Aysin Hartzell

Stockholms tingsrätt
Nämndeman
Förvaltningsrätten
Nämndeman