Sara Jendi Linder

Sara Jendi Linder

Kommunfullmäktige
Ledamot
Servicenämnden
Vice ordförande
Utbildningsnämnden
Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län
Ledamot
Föreningsstyrelse
Ordförande
Joel Laurén

Joel Laurén

Kommunfullmäktige
Ledamot
Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ersättare
Kommunförbundet Stockholms län
Ledamot
Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerande
Vice ordförande
Stockholmshem AB
Ledamot
Föreningsstyrelse
Vice ordförande
Henrik Sjölander

Henrik Sjölander

Kommunfullmäktige
Ledamot
Fastighetsnämnden
Gruppledare
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Gruppledare
Kommunförbundet Stockholms län
Ersättare
Föreningsstyrelse
Ledamot
Mikael Eskman

Mikael Eskman

Företagarrådet
Ledamot
Fastighetsnämnden
Ledamot
Föreningsstyrelse
Ledamot
Johan Forssell

Johan Forssell

Föreningsstyrelse
Riksdagen
Ledamot
Socialförsäkringsutskottet
Vice ordförande
Charlotte Helmersson

Charlotte Helmersson

Föreningsstyrelse
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Ledamot
Arin Karapet

Arin Karapet

Föreningsstyrelse
Landstingsfullmäktige
Ledamot
Trafiknämnden
Ersättare
Fastighetsberedningen
Ledamot
Beredningen för trafikplanering
Ledamot
Annelie Stiglund

Annelie Stiglund

Föreningsstyrelse
Ledamot
Niklas Sandstedt

Niklas Sandstedt

Föreningsstyrelse
Ledamot
Lars Sporrong

Lars Sporrong

Föreningsstyrelse
Landstingsfullmäktige
Ersättare
Färdtjänstberedningen
Ledamot
Stockholms Stadsteater AB
Suppleant
Birgitta Thulin

Birgitta Thulin

Föreningsstyrelse
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Socialnämnden
Ersättare
Britt Tryding

Britt Tryding

Föreningsstyrelse
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ledamot
Tingsrätten
Nämndeman
Oskar Weinmar

Oskar Weinmar

Föreningsstyrelse
Kjell Malmros

Kjell Malmros

Tingsrätten
Nämndeman
Regina Kevius

Regina Kevius

Kommunfullmäktige
Ledamot
Idrottsnämnden
Vice ordförande
Kommunstyrelsen
Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län
Ledamot
Stockholm Hamn AB
Ledamot
Lise-Lotte Fylking

Lise-Lotte Fylking

Överförmyndarnämnden
Ledamot
Karin Blomstrand

Karin Blomstrand

Föreningsstyrelse
Ledamot
Svenska Bostäder AB
Suppleant
Stadsholmen AB
Suppleant
Camilla Ek

Camilla Ek

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Göran Naesman

Göran Naesman

Förvaltningsrätten
Nämndeman
Gustav Blix

Gustav Blix

Valnämnden
Vice ordförande
Peter Jönsson

Peter Jönsson

Kommunförbundet Stockholms län
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ledamot
Trafiknämnden
Ledamot
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Vice ordförande
Anne Wompa

Anne Wompa

Landstingsfullmäktige
Ersättare
Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård
Ledamot
Fredrik Möller

Fredrik Möller

Solna tingsrätt
Nämndeman