Förbundsstämma Stockholms län 2017

Anmälan sker HÄR!
Obs! Sista anmälningsdagen är den 5 maj

Kallelse
Kallelsen till förbundsstämman sändes ut 31 januari 2017 till föreningarna.
Kallelsen finns för nedladdning här: Kallelse 2017
Denna sida kommer löpande att uppdateras inför stämman med mer information, anmälningsformulär för besökare som inte är förbundsstämmoombud, formulär för anmälan av specialkost etc.

Motioner
Motioner till förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen till handa senast 1 april.
Inlämning av motioner sker genom inlämningsformuläret på följande länk: bit.ly/motioner2017lanet

Press

Press och media hänvisas till kommunikationschef Mattias Thorsson
0708-658012 mattias.thorsson@moderaterna.se

Ladda ner 2017 stämmobok här