Stadgar och nomineringsregler

Stadgedokument för Moderaterna i Stockholms stad och Stockholms län. Stadgarna är uppdaterade till och med beslut tagna på partistämma 2015. Observera att Stockholms stadgar innehåller vissa ändringar jämfört med Moderaternas nationella stadgar (”normalstadgar”) för förbund och för partiföreningar vilket gör att dokumenten nedan är de som reglerar vår verksamhet.

 

Stadgar för Moderaterna i Stockholms stad

 

 Stadgar för förbundet i Stockholms stad

 Stadgar för partiföreningar i Stockholms stad

 Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val (Stockholms stad)

 Kompletterande nomineringsregler i Stockholms stad och län 2017

 

Stadgar för Moderaterna i Stockholms län

 

 Stadgar för förbundet i Stockholms län

 Stadgar för partiföreningar i Stockholms län

 Stadgar för kretsar i Stockholms län

 Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val (Stockholms län)

 Kompletterande nomineringsregler i Stockholms stad och län 2017