StenNordin

VILKA ÄR STOCKHOLMS UTMANINGAR?

 

                       

Finansborgarrådet Sten Nordin kommer till Spånga 17:e april och berättar om de mest aktuella frågorna i Stockholm och västerort och sin syn på Stockholms utmaningar.

Alla medlemmar i Hässelby, Kista, Spånga, Tensta-Rinkeby och Vällingby moderatföreningar hälsas VARMT VÄLKOMNA TILL SPÅNGA FÖRSAMLINGSHUS Värsta allé 1, Spånga centrum onsdagen den 17 april 18.30 – 20.30

Utrymme för frågor och diskussion samt information om 6-e kretsens basutbildning som inleds med denna träff.
Kaffe/te och fralla till självkostnadspris (c:a 50:- )

ANMÄLAN SENAST MÅNDAGEN DEN 15 APRIL TILL inger@akalla.nu

Läs mer i Inbjudan_Sten_Nordin

stadshuset

Tisdagen den 12 mars bjöd Spångamoderaterna in till en medlemsträff med rundvisning på Stadshuset under ledning av vår egen ordinarie kommunfullmäktigeledamot Dennis Wedin.

Kvällen inleddes med vin, ost och kex och en allmän information. Därefter tog Dennis oss med på rundvandring i vårt vackra Stadshus. Vi började med Blå Hallen, Gyllene salen samt Prinsens galleri och stannade sedan till i flera andra intressanta rum innan Dennis utmärkta guidning avslutades i kommunfullmäktiges samt kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Därefter samlades vi ett av moderaternas rum för politisk diskussion som bl.a. handlade om Spånga och kvalitet i välfärden.

Det var bra uppslutning och trevlig stämning. Ett stort tack till Dennis för ett välordnat och mycket lyckat arrangemang!

 

Inger

Spångamoderaterna bjuder in till

 

Stadshusmingel

 

Tisdag den 12 mars kl. 19:00

 

 

Varmt välkommen till föreningsmingel på Stockholms stadshus.

 

Dennis Wedin, kommunfullmäktigeledamot från Spånga, välkomnar och guidar oss på en rundtur.

 

 

 

 

 

Det serveras vin och lätt tilltugg. 50kr deltagaravgift.

Trevlig stämning ingår i priset.

 

 

Anmälan senast fredagen den 8 mars till

olof.kollinius@moderat.se eller 0735-52 67 35.

 

Ingång från Ragnar Östbergs Plan 1, samling vid receptionen.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA VID

ÅRSMÖTET 2013-02-14

 

1. Öppnande

 

2. Val av ordförande för årsmötet

 

3. Val av sekreterare för årsmötet

 

4. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

 

5. Godkännande av föredragningslistan

 

6. Godkännande av årsmötets utlysning

 

7. Fastställande av röstlängd

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

 

9. Revisorns berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår

 

12. Förslag från styrelsen (propositioner)

 

13. Inkomna övriga förslag (motioner)

 

14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

 

15. Val av ordförande och vice ordförande

 

16. Val av minst 5 övriga ledamöter i styrelsen

 

17. Val av 2 revisorer och ersättare för dessa

 

18. Val av valberedning och ordförande i valberedningen

 

19. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare (6 ordinarie och 6 ersättare)

 

20. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar (1+1)

 

21. Övriga ärenden

 

22. Avslutning

 

Verksamhetsberättelsne för 2012 finner ni här: Verksamhetsberättelse 2012 Spångamoderaterna

 

I samarbete med Medborgarskolan

Välkommen till SPÅNGAMODERATERNAS

ÅRSMÖTE

 När: Torsdagen den 14 februari 2013

Plats: Spånga Folkan, Spångavägen 353

Klockan: 19.00

Enkel förtäring à 70:- Anmälan till förtäring senast fredag 8 feb. till Inger Akalla, kontaktuppgifter: inger@akalla.nu eller 0733-55 52 50.

Äldreborgarrådet Joakim Larsson

talar om kvalitet i äldreomsorgen

 

Övrig information:

– Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 februari 2013 kl.16:00. Inlämning sker till inger@akalla.nu eller Spångamoderaterna c/o Akalla, Kälvestavägen 99, 163 54 Spånga.

– Årsmöteshandlingar finns tillängliga innan mötet på moderaterna.net/spanga eller efter anmälan till Inger Akalla, tidigast fr.o.m. 8 februari 2013.

  

VARMT VÄLKOMMEN!                       

 

Spångamoderaternas styrelse

 

I samarbete med Medborgarskolan

Tisdagen den 20 november hade Spångamoderaterna bitr. sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundqvist på besök i Spånga församlingshus. Vi var en liten grupp, som fick förmånen att lyssna till Lars Joakims både roliga och informativa föredragning om vårdval, som nu omfattar 22 områden i vårt landsting och som bl.a. minskat köerna på många områden, om andra förändringar och förbättringar, som skett under alliansens mandatperioder och om vad som kommer att ske framöver. Stora förändringar är nödvändiga t.ex. när det gäller sjukhusen och akutmottagningarna mycket beroende på den stora befolkningsökningen i regionen. God tid och möjlighet fanns för frågor och diskussion. Ett stort tack till Lars Joakim och även till Madeleine Jacobsson, som ordnade kaffe, te och bröd.

 

På fotot syns Lars Joakim Lundqvist flankerad av två av Spångamoderaternas landstingspolitiker: Christer Grunder, ersättare i landstingsfullmäktige och Locum samt ledamot av landstingets valberedning och Inger Akalla, ordinarie i landstingsfullmäktige och sjukvårdsstyrelsen Stockholm – Ekerö samt programberedningen för äldre och multisjuka och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

VARMT VÄLKOMNA TILL SPÅNGA FÖRSAMLINGSHUS

Värsta allé 1, Spånga centrum

TISDAGEN DEN 20 NOVEMBER 19.00

Politiskt café med diskussion och frågestund om sjukvårdsfrågor

Biträdande Hälso- och Sjukvårdslandstingsrådet

Lars Joakim Lundquist (M) inleder kvällen genom att tala om VÅRDVAL 2.0

Kaffe och bulle kommer att serveras.

Välkomna

Spångamoderaterna

 

Under hösten har Spångamoderaterna kampanjat i vårt område.

Bo Bängtsson kampanjar för Spångamoderaterna vid Spånga station
     Bo Bängtsson kampanjar för Spångamoderaterna vid Spånga station
Bo Bängtsson och ordförande Christer Grunder vid kampanjen vid Spånga station
Bo Bängtsson och ordförande Christer Grunder vid kampanjen vid Spånga station
Madeleine Jacobsson kampanjade flitigt i Spånga centrum under oktober
Madeleine Jacobsson kampanjade flitigt i Spånga centrum under oktober

Madeleine Jacobsson, Bengt Akalla och Naemi Karlsson vid kampanjen vid Spånga gymnaisum
Madeleine Jacobsson, Bengt Akalla och Naemi Karlsson delar ut flygblad vid Spånga gymnasium

Den 6 september kommer Eva Solberg, Ordförande för Moderatkvinnorna i Stockholm, tala för våra kvinnliga medlemmar om b la Moderatkvinnornas verksamhet. Ni är varmt välkomna till Spånga församlingshus torsdagen den 6:e september kl 18:30. Det kommer bjudas på räkmacka och dryck till självkostnadspris. Ni får gärna anmäla er till Lotta Högström på lottahogstrom@gmail.com, men om ni inser i sista minut att ni har möjlighet att komma är ni förstås varmt välkomna ändå!

Med vänlig hälsning

Lotta Högström

Spångamoderaterna