Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för ett flerbostadshus i kv Slingan på nio våningar. Huset kommer även att inrymma LSS-boende och lokaler i bottenvåningarna ut mot huvudstråken.

– Detta projekt ger Råsundavägen en tydlig avslutning och en sammanhållen stadsmässig gräns mot Sundbyberg, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Under mandatperioden har det hittills beviljats bygglov för 2 611 lägenheter.

Ytterligare information
https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/?type=case&lexid=FCFD-B457-00BC-8E76-614E-A100