Under de senaste 10 åren har kostnaderna för ekonomiskt bistånd nästan halverats i Solna. Under första halvåret lämnade 151 personer bidragsberoende för egen försörjning.

– Vi har under många år arbetet med solnamodellen som innebär att solnabor utan arbete får aktivt stöd att nå egen försörjning. Den egna förmågan kartläggs och kvalificerat stöd erbjuds den enskilde, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i socialnämnden.

Under det första halvåret gick 151 personer till egen försörjningen vilket är en ökning med 30 procent. Det är också den främsta förklaringen till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat med en femtedel och att de är rekordlåga. Bara under det senaste året har kostnaderna minskat med nästan tre miljoner kronor.

– Ett lågt bidragsberoende är nyckeln till människors möjlighet till ett självständigt liv. Det är också nyckeln till Solnas framgångsrika arbete med att minska fattigdom och utanförskap, avslutar Arion Chryssafis (M).