Månadsstatistiken för ekonomiskt bistånd under april, visar att både kostnaderna och antal hushåll är rekordlåga. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är det lägsta någonsin i Solna.

– Under april var det 168 hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd. Det är inte bara en rekordlåg nivå för en aprilmånad, utan även lägst någonsin i Solna. Sedan förra kvartalet har kostnaderna minskat med en femtedel. Utvecklingen över tid är unik och bygger på långsiktigt strategiskt arbete inom Solnamodellen. På tio år har bidragsberoendet mer än halverats, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i socialnämnden.

– Tidigare under året har vi sett antal hushåll med bidrag öka något. Det är mycket glädjande att vi nu bryter trenden. Det handlar om att erbjuda solnabor utan egen försörjning ett aktivt stöd genom individuell kartläggning och anpassat stöd, avslutar Arion Chryssafis (M).