Under mars 2017 var försörjningsstödskostnaderna rekordlåga i Solna. Antalet hushåll har dock ökat något jämfört med mars förra året. För att dämpa negativa konsekvenser erbjuder socialtjänsten alla nyanlända med försörjningsstöd en heltidssysselsättning.

– Vi ser att antalet bidragshushåll ökar något. Det är i huvudsak nyanlända som behöver stöd under etableringsfasen. Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för etableringen men kommunen kan ge extra stöd till nyanlända som också behöver försörjningsstöd, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i Socialnämnden.

– Solna erbjuder bland annat studier kombinerat med praktik eller intensiva och yrkesanpassade språkstudier på heltid. Detta aktiva arbete inom Solnamodellen har bidragit till en halvering av bidragskostnaderna sedan 2007. Tidiga insatser och heltidssysselsättning, exempelvis intensiva språkstudier för nyanlända läkare, kommer att leda till att fler blir självförsörjande snabbare, avslutar Arion Chryssafis (M).