Moderaterna har nationellt åtagit sig att halvera jobbklyftan som utgörs av skillnaden mellan arbetslösheten hos inrikes och utrikes födda. I dag är skillnaden mellan den totala arbetslösheten och den bland utrikes födda 14,5 procentenheter medan den i Solna bara är 3,9 procentenheter. Solna har även högst andel förvärvsarbetande bland de flyktingar som kommit till kommunen.

– Solnas integrationsarbete skulle kunna stå modell för många andra kommuner som har svårt att få utrikes födda i arbete. Vi visar att långsiktig allianspolitik leder till fler i arbete och bättre integration, säger Lars Rådén (M), kommunalråd för arbete och integration.

– Genom att vi länge fokuserat på arbetslinjen och vågat ställa krav har vi lyckats hålla nere skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda, vilket vi är mycket glada för, avslutar Lars Rådén (M).

Bakgrundsinformation
Arbetslöshetsstatistik (Feb 2017, arbetsförmedlingen):

Solna
Arbetslöshet totalt: 4,3 procent
Arbetslöshet utrikes födda: 8,2 procent
Skillnad: 3,9 procentenheter

Sverige
Arbetslöshet totalt: 7,7 procent
Arbetslöshet utrikes födda: 22,2 procent
Skillnad: 14,5 procentenheter

Sett till andel förvärvsarbetande flyktingar ligger Solna på plats ett i landet enligt SCB.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga mellan 20–64 år är på 77,5 procent (2015).

Moderaterna har i samband med Sverigemötet pekat ut den mest akuta uppgiften för integrationen. Det handlar om att fler som kommit till Sverige måste in i samhället genom arbete. Skillnaderna mellan de som är inne på arbetsmarknaden och de som är utanför är alldeles för stor och den största skillnaden finns i dag mellan inrikes födda och utrikes födda. Klyftan i dag omfattar över 100 000 människor. Moderaterna nationellt har lovat att halvera den här klyftan.