Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att genomföra samråd kring ett förslag om ändring i detaljplanen för kv Lagern (där Råsunda fotbollstadion låg).

Förslaget innebär ingen egentlig förändring i fysisk gestaltning, men justerar användningsbestämmelserna så att bostadsanvändning tillåts generellt i såväl ”Dallashuset” som ”Kammenhuset”.

– Att sätta dit ett ”B” på en plan kan verka som en bagatell, men i detta fall möjliggör det cirka 100 nya lägenheter i ett av Solnas mest centrala lägen, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Ytterligare information
https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/?type=case&lexid=FCFD-BA45-00BC-9B35-614E-A100