Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende alternativt i en träningslägenhet. Cirka 100 solnabor erbjuds stödet som sedan 2002 har varit en upphandlad tjänst. Nu har socialnämnden beslutat att driva verksamheten i kommunal drift.

– I varje läge görs avvägningar om en privat aktör eller staden ska vara utförare. Vi är nöjda med entreprenören som erbjudit boendestödet men ser att det kan utvecklas ytterligare i egen regi, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i socialnämnden.

Ambitionen är att höja kvaliteten och stärka livskvaliteten för enskilda genom att bättre utnyttja befintliga resurser. Det ska exempelvis bli lättare att skräddarsy stödet genom att använda hela socialtjänstens kompetens.

– Människor i behov av boendestöd befinner sig i en komplicerad situation. Flera har en mer eller mindre uttalad beroendeproblematik och med boendestödet i egen regi blir det lättare att upptäcka, samordna och erbjuda stöd snabbare, avslutar Arion Chryssafis (M).