På kommunstyrelsen den 12 mars beslutades att Solna stad ännu en gång ska samarbeta med övriga Sörab-kommuner om att ta fram en ny avfallsplan att efterträda den nuvarande som gäller till och med 2020.

– Det gläder mig att Solna och övriga norrortskommuner förnyat jobbar gemensamt och i framkant med avfallsfrågan, säger Magnus Persson (C), ordförande i tekniska nämnden.

– På lördag är det Earth Hour och särskilt kul att lyfta fram konkreta och bra saker som har bevisat positiv inverkan på miljön. Solna har många sådana exempel, bland annat avfallshantering och miljövänlig fjärrvärme samt el, säger Magnus Nilsson (M), vice ordförande

Den nuvarande avfallsplanen har som grundläggande idé att minska avfallsmängderna, förbättra utsorteringen och se till att det avfall som uppstår i första hand återanvänds och i andra hand återvinns på ett så bra sätt som möjligt. Principen kallas avfallstrappan och genomsyrar stadens och Sörabs avfallsarbete.

Solnas arbete ger tydliga resultat. År 2016 minskade mängden insamlat hushållsavfall i Solna trots att befolkningen ökade och i dag har mer än hälften av Solnas hushåll tillgång till matavfallsinsamling. Under 2016 och 2017 kompletteras miljöbilen som varje torsdag står vid Solnaplan, med en mobil återvinningscentral som besöker Bergshamra, Hagalund och Huvudstafältet, för att göra det enklare att lämna grovsopor och annat specialavfall även för de som saknar bil. Under 2016 rankades Solna dessutom på plats 10 i den nationella rankningen som görs av stiftelsen Håll Sverige rent.

För Solna är en särskilt viktig aspekt att det kommande arbetet tar hänsyn till den stadsutveckling som pågår i stora delar av kommunen, då tät stadsmiljö innebär särskilda utmaningar för avfallshanteringen.

Vad är Sörab?
SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.