Bild: SKL Under de senaste åren har majoriteten i Sollentuna arbetat för att särskilt stöd ska ges i syfte för att hjälpa elever att nå kunskapsmålen. Forskning visar att tidiga insatser är avgörande för att hjälpa elever, därför har vi i majoriteten, på moderaternas initiativ, gett barn- och utbildningskontoret i uppdrag att genomföra en kartläggning… Läs mer

Imorgon, torsdag den 30 januari, besöker Maria Stockhaus, Moderat riksdagskandidat från Sollentuna, Sofielundsskolan för att lyssna på idéer lärare har på hur skolor i Sollentuna och Sverige ska bli ännu bättre.   Tid: 30 januari klockan 08.30 Plats: Sofielundsskolan, Sollentuna Välkomna!   Kontakt   Edvin Alam Politisk sekreterare Tel: 0739152264 Mail: Edvin.alam@sollentuna.se

Plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna beslutade på tisdagen att kommunledningskontoret ska prioritera framtagandet av studentbostäder i Rotebro. – Stockholmsområdet är i stort behov av fler studentlägenheter. Sollentuna vill bidra till att fler lägenheter byggs och vi är beredda att prioritera frågan i budgeten och därmed möjliggöra att byggnationen påbörjas så snart det är möjligt, säger… Läs mer

Bild: Jonas Eriksson Igår fastställde Moderaterna i Stockholms län riksdagslistan för valet 2014. Maria Stockhaus, kommunalråd i Sollentuna, blev vald till plats 12 på riksdagslistan. Jag är oerhört hedrad för det fina förtroendet jag fått av både medlemmarna runtom i Stockholms län och av ombuden på stämman. Jag är taggad för att dels vinna väljarnas… Läs mer

Under förra veckan blev det bland annat klart att Trafikverket kommer lägga bullerreducerande asfalt längs med E4:an i Rotsunda, Sollentuna.  Vidare fattade Miljö- och byggnadsnämnden beslut om ett föreläggande mot Trafikverket som gäller åtgärder för att minska partikelhalterna längs E4:an. Det är roligt att majoritetens målmedvetna arbete ger resultat. För mer information läs: Sollentuna kräver krafttag mot… Läs mer

  Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna arbetar målmedvetet för att bland annat minska bullret i Sollentuna. Kommunledningskontoret har fått skarpa uppdrag från majoriteten i Sollentuna för att minska bullret i Silverdal samt möjliggörande av ytterligare bostäder. Vi från majoriteten är oerhört glada över att ha gett skarpa uppdrag till kommunledningskontoret att verka för bullerskärmande åtgärder i Silverdal samt… Läs mer

Bild: Jonas Eriksson Igår kväll fattade barn- och ungdomsnämnden ett beslut, på Nya Moderaternas initiativ om att utreda möjligheterna ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående grundskolor i Sollentuna. Systemet kan byggas på det webbaserade system som redan används för förskolorna. Kösystemet ska utformas och tas fram på ett sådant sätt att friskolornas… Läs mer

Sollentuna kommun växer snabbare än väntat!  Folkmängden i kommunen ökade med 987 personer under årets tre första kvartal. Vid månadsskiftet oktober/november var 67846 personer folkbokförda i Sollentuna kommun. Ökningen i folkmängden är betydligt större än under motsvarande period förra året. Fler födda, fler inflyttade och färre utflyttade bidrar till folkökningen. Vi kan anta att folkmängden i… Läs mer

Majoriteten i Sollentuna välkomnar dagens besked angående utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm samt ställer sig bakom finansieringen. Alla stockholmare vinner på en välutbyggd infrastruktur och nya bostäder. Idag presenterade alliansregeringen tillsammans med Stockholms läns landsting och berörda kommuner ytterligare en stor satsning på infrastrukturen i Stockholmsregionen. En ansvarsfull ekonomisk politik med ordning och reda i… Läs mer