Igår fattade barn- och ungdomsnämnden två beslut i syfte för att höja kvaliteten ytterligare och stärka likvärdigheten i Sollentunas förskolor och skolor. Det gäller ett beslut om fördelning av resurser till förskolor med hög andel barn med annan språklig bakgrund och ett beslut om ersättning till internationella klasser. Den nya anslagsfinansieringen till de internationella klasserna… Läs mer

I förmiddags gav alliansregeringen en utredare i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga partikelhalterna ibland annat Stockholmsregionen. Utredningen ska bland annat titta på lämpligheten i att införa en lokal dubbdäcksskatt i områden där partikelhalterna är ohälsosamt höga. Vi välkomnar utredningen, intentionerna ligger i linje med arbetet som majoriteten… Läs mer

  Lärare är skolans viktigaste resurs. Den politiska majoriteten i Sollentuna presenterade nyligen en satsning på lärarlönerna i grundskolan. Nu kan vi meddela att även de kommunanställda gymnasielärarna får en löneökning på i genomsnitt drygt 4 procent. -Lärarna på Rudbeckskolan gör ett fantastiskt arbete vilket inte minst syns i de resultat eleverna presterar. De är… Läs mer

Idag presenterar Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Barn och ungdomsnämnden i Sollentuna en satsning på lärarnas löner. Höjningen av skolpengen gör det möjligt att höja lärarlönerna med 4 procent från 1 april 2014. I måndags presenterade Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna en skolsatsning, att check och peng höjs med 9,5 miljoner kronor från 1 april 2014. Majoriteten i… Läs mer

                Idag presenterar Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna i Sollentuna en satsning på skolan. Majoriteten föreslår en höjning av check och peng till skolan på 9,5 miljoner kronor för höjda lärarlöner från 1 april 2014. Under kommunfullmäktigesammanträdet i februari 2014 fattade vi beslut om en höjning av kommunstyrelsens budgetpost… Läs mer

  Efter Sollentunamoderaternas nomineringsstämma/årsmöte den 12/2 2014 har nomineringskommitténs förslag till valsedel antagits i sin helhet.   VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014, Sollentuna Douglas Lithborn, Kommunstyrelsens ordförande, 47 år Maria Stockhaus, Civilekonom, 51 år Thomas Ardenfors, Utskottsordförande, 46 år Birgitta Schwinn, Leg. dietist, 68 år Benkt Kullgard, Nämndordförande, 71 år Oscar Nyströmer, IT-ansvarig & avdelningschef, 51… Läs mer

  Bild: SKL Under de senaste åren har majoriteten i Sollentuna arbetat för att särskilt stöd ska ges i syfte för att hjälpa elever att nå kunskapsmålen. Forskning visar att tidiga insatser är avgörande för att hjälpa elever, därför har vi i majoriteten, på moderaternas initiativ, gett barn- och utbildningskontoret i uppdrag att genomföra en kartläggning… Läs mer

Imorgon, torsdag den 30 januari, besöker Maria Stockhaus, Moderat riksdagskandidat från Sollentuna, Sofielundsskolan för att lyssna på idéer lärare har på hur skolor i Sollentuna och Sverige ska bli ännu bättre.   Tid: 30 januari klockan 08.30 Plats: Sofielundsskolan, Sollentuna Välkomna!   Kontakt   Edvin Alam Politisk sekreterare Tel: 0739152264 Mail: Edvin.alam@sollentuna.se

Plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna beslutade på tisdagen att kommunledningskontoret ska prioritera framtagandet av studentbostäder i Rotebro. – Stockholmsområdet är i stort behov av fler studentlägenheter. Sollentuna vill bidra till att fler lägenheter byggs och vi är beredda att prioritera frågan i budgeten och därmed möjliggöra att byggnationen påbörjas så snart det är möjligt, säger… Läs mer

Bild: Jonas Eriksson Igår fastställde Moderaterna i Stockholms län riksdagslistan för valet 2014. Maria Stockhaus, kommunalråd i Sollentuna, blev vald till plats 12 på riksdagslistan. Jag är oerhört hedrad för det fina förtroendet jag fått av både medlemmarna runtom i Stockholms län och av ombuden på stämman. Jag är taggad för att dels vinna väljarnas… Läs mer