Alliansregeringen har fattat beslut om en ny kompetensreform för personal inom äldreomsorgen, det så kallade Omvårdnadslyftet. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Under förra året examinerades nio undersjuksköterskor i Sollentuna, förra veckan fick ytterligare tjugo personer sina examensbevis. ”De är verkliga hjältar. Att lyckas… Läs mer

Arbetsförmedlingens senaste statistik över arbetslösheten visar att arbetslösheten i Sollentuna fortsätter att sjunka. Andelen arbetslösa i maj var 4,7 procent. Motsvarande siffra under maj 2013 var 5,2 %.  Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras främst bland ungdomar (18-24 år) och utrikes födda. Vi moderater kommer arbeta för att den positiva utvecklingen kommer alla sollentunabor till… Läs mer

Enligt senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen var andelen arbetslösa i Sollentuna 4,8 procent. Motsvarande siffra april 2013 var 5,4 procent. Läget på arbetsmarknaden i Sollentuna har förbättrats under 2014, i januari var andelen arbetslösa 5,1 procent. De som har gynnats mest av denna positiva utveckling är grupperna ungdomar (18-25 år) och utrikes födda. För att fler… Läs mer

Idag presenterar majoriteten en satsning på skolan på 5 miljoner kronor ytterligare för budgetåret 2014. En ansvarsfull ekonomisk politik och fler sollentunabor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Sollentuna att fortsätta satsa på skolan. Tidigare i år fattade vi ett beslut om en satsning på lärarnas löner på 9,5 miljoner… Läs mer

  Socialdemokraterna presenterar ytterligare ett ogenomtänkt förslag. I sin iver att täppa igen sitt budgethål presenterar Magdalena Andersson ytterligare ett hafsverk. Denna vecka vill hon skicka vidare notan för sitt budgethål till sollentunaborna och våra duktiga lärare i skolan, säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande Sollentuna. Förslaget om förändringar i skatteutjämningssystemet innebär minst 50 miljoner kronor… Läs mer

‘ Bild: SKL Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin årliga ranking ”Öppna jämförelser” angående skolan. Sollentuna fortsätter förbättra sin position trots hög konkurrens. Sollentuna har gjort en fantastisk resa under de senaste åren. Det är lärarnas, rektorernas och elevernas förtjänst, säger Maria Stockhaus (M) ordförande i barn- och ungdomsnämnden. I den sammanvägda rankingen… Läs mer

Igår fattade kommunfullmäktige beslut om att Sollentuna kommun ska uppdra till Trafikverket att bland annat snarast ta fram förslag på hur påverkan från buller och partiklar från E4 genom hela Sollentuna ska minska. Kommunstyrelsen har fått ett uppdrag att tillskriva Trafikverket och tydligt markera att åtgärder skyndsamt behövs längs hela E4 genom Sollentuna. – Jag… Läs mer