Idag presenterar Nya Moderaterna i Sollentuna ett vallöfte om 14 miljoner kronor extra till höjda lärarlöner 2015 och mindre barngrupper i förskolan. Fler sollentunabor i arbete och en ansvarsfull ekonomisk politik har skapat förutsättningar för denna skolsatsning. – I våras lade vi majoriteten undan 15 miljoner kronor i budgeten som en buffert ifall skatteintäkterna skulle… Läs mer

Den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att Sollentuna nu och långsiktigt har en ekonomi i balans. – Det är glädjande att skatteintäkterna ökar och ligger över vad vi budgeterade i juni. Ökningen beror på att fler arbetar, dvs en högre sysselsättningsgrad, säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande. Under de senaste tio… Läs mer

 Idag presenterade Nya Moderaterna i Sollentuna sitt valmanifest för mandatperioden 2014 – 2018. Framtidsmanifestet har ett tydligt fokus på bland annat fler jobb, bättre skola och hållbar stadsutveckling.   Våra vallöften 2014 – 2018 ( i urval) Fortsätta att ta ansvar och värna om skattebetalarnas pengar Hålla en hög kvalitet på all utbildning – alla… Läs mer

Arbetsförmedlingens senaste statistik över arbetslösheten visar att arbetslösheten i Sollentuna fortsätter att sjunka. Andelen arbetslösa i juni var 4,8 procent. Motsvarande siffra under juni 2013 var 5,5 %.  Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras främst bland ungdomar (18-24 år), utrikes födda och utrikes födda ungdomar (18-24 år). Under sommarmånaderna tenderar arbetslösheten att öka eftersom att… Läs mer

Arbetsförmedlingens senaste statistik över arbetslösheten visar att arbetslösheten i Sollentuna fortsätter att sjunka. Andelen arbetslösa i juni var 4,8 procent. Motsvarande siffra under juni 2013 var 5,3 %.  Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras främst bland ungdomar (18-24 år), utrikes födda och utrikes födda ungdomar (18-24 år). Under sommarmånaderna tenderar arbetslösheten att öka eftersom att… Läs mer

Bild från Alliansens FB-page.     Under politikerveckan i Almedalen presenterade alliansregeringen en rad olika gemensamma besked om politiken för nästa mandatperiod. Nedan finns en kort sammanställning över gemensamma besked och besked från Moderaterna. Alliansen presenterar en rapport om effekterna av Alliansens jobbpolitik och hur förslag från S, V och MP påverkar sysselsättningen i Sverige.… Läs mer

  Sollentuna klättrar för andra året i rad i Miljöaktuellts årliga miljö- och hållbarhetsranking, plats 24 av 290 vilket är en förbättring med 56 placeringar jämfört med 2013. ”Att vi har klättrat jämfört med tidigare år och nått den här placeringen visar på att vi arbetar både målmedvetet och engagerat med miljöfrågor i Sollentuna”, säger… Läs mer

För några månader sedan beslutade den politiska majoriteten att det skulle byggas studentbostäder i Sollentuna, i Malmparken ett stenkast från pendeltågsstationen. I dagarna påbörjar Sollentuna Energi AB förberedande arbeten med vattenledningar i Malmparken. När den förberedande insatsen är klar i höst börjar byggandet av studentbostäderna mellan Malmparken och Tingsrätten. Det finns även en pågående process för att… Läs mer

På kommunens hemsida kan ni läsa om att första etappen av nya gång- och cykelbanan på Landsnoravägen har börjat. Första etappen beräknas vara klar i september/oktober och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för närboende och påverkar inte heller särskilt känsliga miljöer. Mer info  Moderaternas gruppledare i Trafik- och fastighetsnämnden heter Birgitta Schwinn. Ta kontakt med… Läs mer

Igår fattade  kommunfullmäktige det efterlängtade beslutet om att inrätta ett fjärde naturreservat i Sollentuna, Tegelhagsskogens naturreservat.  Genom detta beslut förverkligar Moderaterna ett viktigt vallöfte som vi gav till sollentunaborna i valrörelsen 2010. ”Det går att både utveckla och bevara Sollentuna. På samma sätt som vi ser det naturliga i att förtäta kring våra stationssamhällen och… Läs mer