Alliansen tar ett helhetsgrepp kring trafiksituationen Nu tar alliansen i plan- och exploateringsutskottet initiativ till ett helhetsgrepp om trafiksituationen i kommunen. På årets sista möte i plan- och exploateringsutskottet den 6 december gav utskottet ett uppdrag till kommunledningskontoret att genomföra en kommunomfattande utredning för att se över trafiksituationen i kommunen. Utredningen ska ta ett samlat… Läs mer

Det behövs andra skribenter här på hemsidan! Har du som ordförande,  gruppledare eller ledamot i nämnd något du vill skriva om – skicka bara en text till mig, så lägger jag upp den här på hemsidan. På det sättet hjälps vi åt att till exempel sprida bra saker som görs. Alla är välkomna med sina… Läs mer

Idrottsanläggningarna i kommunen har inspekterats Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer i dagarna med sin rapport ”hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar”, som ska antas av miljö- och byggnadsnämnden den 15 december. Syftet med tillsynen är att kontrollera och informera om inomhusmiljön och den så kallade egenkontrollen som är varje verksamhets ansvar enligt miljöbalken. En liknande typ av inspektion gjordes… Läs mer

Hjärtligt välkomna till föreningens glöggafton! Måndagen den 12 december kl 19.00. Vi kommer att vara i församlingshuset vid Sollentuna Centrum. Vi ska förutom att njuta av glögg och enklare tilltugg också ha ett tema: framtiden. Anmäl dig till Linda Johansson: linda.johansson@sollentuna.se, 08-57921692 Välkommen!

Sollentunas skolor ska bli ännu bättre Det är oerhört glädjande att resultaten i Sollentunas skolor blir bättre och bättre.  Rektorer, lärare och elever gör ett fantastiskt jobb och fokus ligger på kunskapsresultaten vilket vi ser tydligt när vi är ute och besöker skolorna.   Alliansen kommer att fortsätta satsa på skolan och nöjer oss inte förrän… Läs mer

Har just mailat ut ett rykande färskt nummer av VS internt, vårt interna inforamtionblad med information om föreningen. Vill speciellt påminna om vår trevliga glöggsammankomst måndag den 12 december kl 19. Vi ses i församlingshuset vid Sollentuna centrum, Sköldvägen 10. Läs VS internt här: VS Internt nr 5 Tillönskar Er alla en riktigt härlig adventshelg!… Läs mer

Har just skickat ut ett pressmeddelande om att vi får besök av riksdagsledamöter på måndag, som en del i den så kallade måndagskampajen. Riksdagsledamöter besöker Sollentuna Måndagen den 28 november kommer bland andra riksdagsledamoten Karl Sigfrid (M) till Sollentuna på besök. Besöket ingår i riksdagens så kallade ”måndagskampanjer” då riksdagsledamöter besöker en kommuns verksamheter. Dagen… Läs mer

Under gårdagen skickade vård- och omsorgsnämndens alliansföreträdare in en insändare som vi hoppas få läsa i våra lokaltidningar. _____________________________________ Tät granskning av Sollentunas äldreboenden Den senaste tidens mediala debatt angående kvaliteten i äldreomsorgen väcker självklart frågor om tillståndet i Sollentuna. Kommunen har 12 vård- och omsorgsboenden som drivs av sex olika utförare. Solom, den kommunala… Läs mer

I går var det den stora budgetdagen med årets budgetfullmäktige. Vi började klockan 09.00 och avslutade ca 22.15. En lång dag. Stämningen var god och jag vill tacka alla moderata företrädare för bra inlägg i debatten. Presidiet förde en tuff kamp mot klockan, som visade sig vara förlorad runt lunch redan. det kan konstateras att… Läs mer