V. 41

 

Fyrverkeriförbud – Skip Stop och arbetsstämma

Fyrverkeriförbud

Kammarrätten avslog så vårt överklagande från förvaltningsrätten om fyrverkeriförbud. Det är olyckligt. När beslutet fattades mottog vi många positiva kommentarer från Sollentunaborna men också från polis och räddningstjänst. Det visar på ett brett stöd och stort engagemang i frågan. Vi släpper dock inte denna fråga och kommer därför att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skip stop och RUFS

Rufs, ”Regionala utvecklingsplaneringen för Stockholmsregionen”, är och ska vara ett kontrakt mellan kommuner, landstinget, staten och andra aktörer om utvecklingen i länet. Rufs pekar ut olika regionala stadskärnor där tätheten i bebyggelsen ska öka och möjligheten att resa kollektivt ska förbättras. Tidigare i veckan deltog jag i en dialog med landstinget om rufs och kollektivtrafiken. Kista, Sollentuna och Häggvik är utpekade som regionala stadskärnor vilket gör det bekymmersamt att landstinget i dagsläget inte följer sina åtaganden. Detta med hänvisning till införandet av så kallade ”skip-stop” vilket låter snabbpendeltåg hoppa över stationer. Välfungerande kollektivtrafik är avgörande för såväl boende i Sollentuna som vårt växande näringsliv.

http://www.sll.se/verksamhet/regional-utveckling/RUFS-2050/

Arbetsstämma

Denna vecka kommer till viss del att spenderas i Örebro. Moderaterna har arbetsstämma och det är då vi kommer lägga grunden för de prioriterade reformer vi som parti ska lägga fram efter valet 2018. Vi kommer prata om hur vi ska få hela Sverige att jobba, nolltolerans mot dåliga skolor, trygg vård- och omsorg samt en trygghet att lita på.

Följ länken för att ta del av alla förslag: https://moderaterna.se/arbetsstamma-2017-stammohandlingar

 

______________________________________________________________________________________________

 

V.40

 

Trygghetskameror i Edsberg, Skolranking och regional utvecklingsgrupp

Sollentuna – En av Sveriges bästa skolkommuner

Sollentuna är en av Sveriges bästa skolkommuner enligt både Lärarförbundets ranking och Skolverkets statistik. Vi är den näst högst rankade kommunen i Stockholms län, vi har plats 6 i meritvärden i landet och har ökat vår gymnasiebehörighet till hela 90,9%. Vår långsiktiga satsning på skolan ger resultat vilket känns otroligt roligt.

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2017/Sollentuna

Trygghetskameror i Edsberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu fattat beslut om att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att sätta upp trygghetskameror vid Edsbergs Torg. Kameror kommer vara ytterligare en del i det brottsförebyggande arbete som idag pågår i samarbete med polis, Sollentunahem och av kommunen upphandlade bevakningsföretag.

ABC – Regional utveckling

Med jämna mellanrum träffas kommunala representanter från olika delar av ABC- länen för diskutera förutsättningar, utmaningar och målbild för regionen. Sollentuna håller för närvarande i ordförandeklubban och välkomnade denna vecka representanter från bland annat Trafikverket och WSP. På agendan stod frågor som spårtrafik, bostad- och befolkningsutveckling. Vi måste, tillsammans med våra angränsande län, säkerhetsställa att kommande infrastruktursatsningar i regionen står i relationen till den tillväxt vi står inför de närmsta tjugo till trettio åren.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

V. 39

 

Välkomna till det första av många kommande veckobrev! Mitt namn är Henrik Thunes och jag är kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna. I mitt veckobrev kommer jag dela med mig av mina tankar, idéer och aktuella händelser i kommunen. För det händer otroligt mycket i Sollentuna. Varje vecka kommer jag att sammanfatta hur vi i Moderaterna jobbar för att förutsättningarna för Sollentunabor ska bli ännu bättre. Hur vi ska få Sveriges bästa skola, hur vi skapar ett tryggt välkomnande samhälle och de bästa förutsättningarna för det lokala näringslivet.

 

Spadtag för ny brandstation, invigning av ny fotbollshall och Sollentuna näst bäst företagsklimat i Sverige

Sollentuna i topp i Svenskt Näringslivs ranking

För fjärde året i rad har Sollentuna försvarat sin andra plats i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimat. Det är fantastiskt roligt och ett verkligt kvitto på det hårda arbete som lagts ner. Jag har sedan dag ett jobbat för att det ska vara enkelt, tryggt och smidigt att driva verksamhet i Sollentuna kommun. Grunden för rankingen baseras på statistisk fakta men framförallt på betyg som företagare ger sin hemkommun. Det gör det extra roligt att fira vår 2: plats bland landets 290 kommuner.

http://www.foretagsklimat.se/sollentuna/ranking

Spadtag för ny brandstation

Tidigare i veckan tog jag det första spadtaget för vad som kommer att bli Sollentunas nya brandstation. Inte bara det, det kommer även att vara en av Sveriges mest moderna brandstationer. Tack vare solpaneler kommer man att vara självförsörjande på el delar av året och på sin centrala plats kommer man att kunna nå alla delar av Sollentunas kommun på 7,5 minuter. Den nya brandstationen kommer erbjuda en ökad tillgänglighet, hållbara lösningar för framtiden och bättre förutsättningar för en effektiv service till såväl Sollentunaborna men även regionen som helhet.

https://www.brandkaren-attunda.se/nyheter/forsta-spadtaget-for-ny-brandstation-i-Sollentuna

Invigning av Sollentunas nya fotbollshall

Igår hade jag förmånen att få inviga Sollentunas nya fullskaliga fotbollshall och dess premiärträning. Här kommer många av de nästan 4500 fotbollsaktiva i Sollentuna att kunna träna året om. Vi har skapat en arena där spelare i alla åldrar och nivåer kan mötas och inspireras av varandra. Här kommer A-lag att träna parallellt med knattar, barn, unga och veteraner.

http://www.sollentuna.se/sv/nyheter–press/nyhet-uppleva–gora/nu-har-fotbollen-flyttat-in-i-sollentuna-fotbollshall