Förtroendevalda

Nedan listas de moderater som har olika förtroendeuppdrag inom de olika kommunala verksamheterna.

Mailadresser till respektive person är: förnamn.efternamn@sollentuna.se

                  

Kommunfullmäktige (KF)
Björn Karlsson ordförande
Maria Stockhaus ledamot
Thomas Ardenfors ledamot
Birgitta Schwinn ledamot
Benkt Kullgard ledamot
Oscar Nyströmer ledamot
Jeanette Lindberg  ledamot
Henrik Thunes ledamot
Marie Hård ledamot
Edvin Alam  ledamot
Tobias Nehm ledamot
Henrik von Vegesack ledamot
Tomas Franzén ledamot
Agneta Sjöstedt ledamot
Ulf Zettervall ledamot
Carl Fredrik Lagerfeldt ledamot
Anders Hultkvist ledamot
Henrik Ulfvarson ledamot
Soley Aksöz Lithborn ledamot
Folke Anger ledamot
Richard Javadi ledamot
Birgitta Sturesson ledamot
Åsa Nybacka ersättare
Lennart Friis ersättare
Inger Hjalmarson Vertovec ersättare
Johan Kjellgren ersättare
Eva Tunér ersättare
Åke Frodin ersättare
Catarina Sannergren ersättare
Amir Tork ersättare
Richard Truedsson ersättare
Tomas Wetterlund ersättare
Gunnar Örneus ersättare
Jan Elshult ersättare
Kommunstyrelsen (KS)
Henrik Thunes ordförande
Thomas Ardenfors ledamot
Jeanette Lindberg ledamot
Birgitta Schwinn ersättare
Birgitta Sturesson ersättare
Soley Aksöz Lithborn ersättare
Nämnder
Barn- och Ungdomsnämnden (BUN)
Soley Aksöz Lithborn ordförande
Rickard Truedsson ledamot
Åsa Nybacka ledamot
Hanna Olofsson ersättare
Diana Mamendi ersättare
Peder Ekstrand ersättare
Jacqueline Anagrius -Collin ersättare
Kultur- och Fritidsnämnden (KFN)
Bo Halbert 1:e vice ordförande
Margaretha Svegander ledamot
Andras Patay ledamot
Birgitta Hultkvist ersättare
Cedric Forslund ersättare
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN)
Oscar Nyströmer ordförande
Henrik von Vegesack ledamot
Lennart Friis ledamot
Inger Hjalmarson Vertovec ledamot
Daniel Lindén Remstam ersättare
Katarina Lovén Väistö ersättare
Amir Tork ersättare
Socialnämnden (SON)
Marie Hård 1:e vice ordförande
Anders Hultkvist ledamot
Peter Hellström ledamot
Kerstin Fryklund ersättare
Idun Palmgren ersättare
Tore Hamnegård ersättare
Stadsbyggnadsnämnden (SBN)
Thomas Ardenfors ordförande
Marianne Lindmark ersättare
Eva Tunér ersättare
Trafik- och Fastighetsnämnden (TFN)
Birgitta Schwinn 1:e vice ordförande
Maud Lindberg ledamot
vakant ledamot
Erik Fahl ersättare
Amir Tork ersättare
Vakant ersättare
Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN)
Åsa Söderbergh 1:e vice ordförande
Veronica Liedberg ledamot
Michael Bergmanolson ledamot
Håkan Westin ledamot
Mohamad Hassan ersättare
Saeed Yousefi  ersättare
Tommy Höijer ersättare
Vård- och Omsorgsnämnden (VON)
Birgitta Sturesson 1:e vice ordförande
Jan Kvistrum ledamot
Jan Elshult ledamot
Jonas Syrén ersättare
Sören Ahlstedt ersättare
Oscar Nyströmer ersättare
Joakim Stockhaus ersättare
Christer Mårtensson ersättare
Valnämnden
Benkt Kullgard ordförande
Birgitta Schwinn ersättare
Förtroendevalda i de kommunala bolagens styrelser
Styrelseledamöter
Sollentuna stadshus AB
Henrik Thunes ordförande
Birgitta Schwinn suppleant
AB SOLOM
Tobias Nehm ledamot
Rickard Truedsson suppleant
AB Sollentunahem
Maria Stockhaus ordförande
Folke Anger suppleant
Ulf Zettervall suppleant
SEOM, Sollentuna Energi&Miljö AB
Benkt Kullgard ordförande
Agneta Sjöstedt suppleant
Carl Fredrik Lagerfeldt suppleant
Sollentuna kommunfastigheter AB
Torbjörn Rosdahl Vice ordförande
Maria Anger suppleant