Sammanträden med den moderata kommunfullmäktigegruppen 2017:

  • 2 Maj
  • 28 Aug
  • 2 Okt
  • 23 Okt
  • 20 Nov
  • Vid samtliga tillfällen börjar vi klockan 18.30 och lokal är Turebergsrummet på plan 13 i Turebergshuset.

Samtliga medlemmar är hjärtligt välkomna!

 

Föreningens årsmöte äger rum måndagen den 20 februari 2017 kl 18.00, plan 13 i Turebergshuset.

Vid årsmötet kommer riksdagsledamot Johan Forssell att tala kring ämnet migration/integration