Idag presenterar Nya Moderaterna i Sollentuna ett vallöfte om att tillföra äldreomsorgen 10 miljoner kronor och ha en rehabbassäng i Sollentuna.

I Sollentuna ska äldre och personer med funktionsnedsättning, utifrån sina förutsättningar, i stor utsträckning kunna leva som de själv vill. Valmöjligheter ska t ex finnas för hur man vill leva sitt liv när man blir äldre, det vill säga att det finns olika alternativ att välja bostad som passar ens behov. Vi vill öka möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning, säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande.

Nya Moderaterna i Sollentuna går till val på att höja ersättningen för hemtjänsten. Det visar sig behövas för att öka tryggheten för de som har hemtjänst. Under 2015-2016 vill vi etablera demensteam för att stödja äldre med demenssjukdomar som valt att bo kvar hemma. En viktig fråga för många äldre är att det ska finnas tillgång till en rehabbassäng i Sollentuna. Vi går till val på att etablera en sådan bassäng i Sollentuna under nästa mandatperiod, avslutar Björn Karlsson (M) ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. 

För mer information kontakta:

Douglas Lithborn (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
douglas.lithborn@sollentuna.se
0707 466518

Björn Karlsson (M)
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden
Bjorn.karlsson@sollentuna.se
0739152262

Kommentera