Idag presenterade Nya Moderaterna i Sollentuna sitt valmanifest för mandatperioden 2014 – 2018. Framtidsmanifestet har ett tydligt fokus på bland annat fler jobb, bättre skola och hållbar stadsutveckling.

 

Våra vallöften 2014 – 2018 ( i urval)

 • Fortsätta att ta ansvar och värna om skattebetalarnas pengar
 • Hålla en hög kvalitet på all utbildning – alla elever ska lyckas.
 • Satsa på lärarna i Sollentuna.
 • Höja kvaliteten i förskolan och fritidsverksamheten med mindre barngrupper, högre personaltäthet och fler förskolelärare.
 • Förbättra skolmiljön – bra lokaler med modern arbetsmiljö.
 • Utveckla sommarjobbsmodellen till att även inkludera andra lov.
 • Förbättra kommunens service till näringslivet, t ex minska handläggningstiderna och göra det enklare för företag att lägga anbud vid upphandling.
 • Kommunen ska intensifiera sitt arbete med bemötandefrågor, t ex genom HBTQ-certifiering
 • Utveckla valmöjligheterna med en äldrepeng.
 • Åstadkomma fler verksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning.
 • Införa E-hemtjänst som ett sätt att höja livskvaliteten.
 • Tillhandahålla en rehab-/varmvattenbassäng i Sollentuna.
 • Anlägga en utomhusbassäng vid sim- och sporthallen och fler idrottshallar, bl a i Viby och Edsberg.
 • Få fler promenadstråk belysta i naturnära miljöer.
 • Aktivitetspark för barn i Edsvik.
 • Skapa snyggare entréer vid pendeltågsstationerna Sollentuna, Helenelund, Rotebro, Häggvik och Norrviken.
 • Bygga sydliga ned-/uppgångar vid Helenelunds och Häggviks stationer
 • Upprätta planer tillsammans med Trafikverket och högskolor, t ex KTH, för att minska buller från vägar och järnväg.
 • Få fler och effektivare bullerskydd utmed vägar och järnväg.
 • Arbeta för en etablering av en linbana mellan Häggvik och  väsjöområdet
 • Arbeta för att långsiktigt dra T-bana till Sollentuna.
 • Utveckla samtliga stationssamhällen, Helenelund, Sollentuna, Häggvik, Norrviken och Rotebro, samt Edsbergs centrum.

 

För mer information kontakta:

Douglas Lithborn (M)

Ordförande i kommunstyrelsen

Douglas.Lithborn@sollentuna.se

0707 466518

Kommentera