Arbetsförmedlingens senaste statistik över arbetslösheten visar att arbetslösheten i Sollentuna fortsätter att sjunka. Andelen arbetslösa i juni var 4,8 procent. Motsvarande siffra under juni 2013 var 5,5 %.  Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras främst bland ungdomar (18-24 år), utrikes födda och utrikes födda ungdomar (18-24 år). Under sommarmånaderna tenderar arbetslösheten att öka eftersom att många ungdomar söker jobb. Det stora tappet i arbetslöshet finns även denna gång hos utrikes födda ungdomar, arbetslösheten har sjunkit från 23,9  procent juli 2013 till 17 procent juli 2014.

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.

Januari 2014: 5,1 procent (5,4 procent)

Februari 2014: 5,0 procent (5,4 procent)

Mars 2014: 4,9 procent (5,4 procent)

April 2014: 4,8 procent (5,4 procent)

Maj 2014: 4,7 procent (5,2 procent)

Juni 2014 4,8 procent (5,3 procent)

Juli 2014 4,8 procent (5,5 procent)

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år (endast utrikesfödda).

Januari 2014: 11,6 procent (12,1 procent)

Februari 2014: 11,3 procent (12,2 procent)

Mars 2014: 11,2 procent (12,3 procent)

April 2014 11,0 procent (12,4 procent)

Maj 2014 10,9 procent (12,6 procent)

Juni 2014 10,6 procent (12,5 procent)

Juli 2014 11,0 procent (12,8 procent)

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år.

Januari 2014: 8,5 procent (10,2 procent)

Februari 2014: 8,0 procent (9,9 procent)

Mars 2014: 7,8 procent (9,5 procent)

April 2014: 7,3 procent (8,4 procent)

Maj 2014: 7,1 procent (8,1 procent)

Juni 2014 7.4 procent (9,7 procent)

Juli 2014 7,7 procent (10 procent)

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år (endast utrikesfödda).

Januari 2014: 19,0 procent (21,7 procent)

Februari 2014: 19,2 procent (20,2 procent)

Mars 2014: 19,6 procent (20,4 procent)

April 2014: 19,2 procent (19,3 procent)

Maj 2014: 19,7 procent (19,9 procent).

Juni 2014 16,6 procent (22,6 procent)

Juli 2014 17 procent (23,9 procent)

 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

 

Kommentera