Arbetsförmedlingens senaste statistik över arbetslösheten visar att arbetslösheten i Sollentuna fortsätter att sjunka. Andelen arbetslösa i juni var 4,8 procent. Motsvarande siffra under juni 2013 var 5,3 %.  Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras främst bland ungdomar (18-24 år), utrikes födda och utrikes födda ungdomar (18-24 år). Under sommarmånaderna tenderar arbetslösheten att öka eftersom att många ungdomar söker jobb. Antalet nyanmälda platser har ökat med 76,3 procent jämfört med motsvarande period 2013 och antalet sökande har sjunkit med 7,6 procent. Det stora tappet i arbetslöshet finns hos utrikes födda ungdomar, arbetslösheten har sjunkit från 22,6 procent juni 2013 till 16,6 procent juni 2014.

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.

Januari 2014: 5,1 procent (5,4 procent)

Februari 2014: 5,0 procent (5,4 procent)

Mars 2014: 4,9 procent (5,4 procent)

April 2014: 4,8 procent (5,4 procent)

Maj 2014: 4,7 procent (5,2 procent)

Juni 2014 4,8 procent (5,3 procent)

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år (endast utrikesfödda).

Januari 2014: 11,6 procent (12,1 procent)

Februari 2014: 11,3 procent (12,2 procent)

Mars 2014: 11,2 procent (12,3 procent)

April 2014 11,0 procent (12,4 procent)

Maj 2014 10,9 procent (12,6 procent)

Juni 2016 10,6 procent (12,5 procent)

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år.

Januari 2014: 8,5 procent (10,2 procent)

Februari 2014: 8,0 procent (9,9 procent)

Mars 2014: 7,8 procent (9,5 procent)

April 2014: 7,3 procent (8,4 procent)

Maj 2014: 7,1 procent (8,1 procent)

Juni 2014 7.4 procent (9,7 procent)

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år (endast utrikesfödda).

Januari 2014: 19,0 procent (21,7 procent)

Februari 2014: 19,2 procent (20,2 procent)

Mars 2014: 19,6 procent (20,4 procent)

April 2014: 19,2 procent (19,3 procent)

Maj 2014: 19,7 procent (19,9 procent).

Juni 2014 16,6 procent (22,6 procent)

 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Kommentera