Bild från Alliansens FB-page.

 

 

Under politikerveckan i Almedalen presenterade alliansregeringen en rad olika gemensamma besked om politiken för nästa mandatperiod. Nedan finns en kort sammanställning över gemensamma besked och besked från Moderaterna.

Alliansen presenterar en rapport om effekterna av Alliansens jobbpolitik och hur förslag från S, V och MP påverkar sysselsättningen i Sverige.

http://www.alliansen.se/2014/06/alliansen-presenterar-ny-rapport-om-jobb-och-valfard/

Ny anställningsform ska hjälpa långtidsarbetslösa  – Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister, skriver om ”matchningsanställningar”.

http://www.dn.se/debatt/ny-anstallningsform-ska-hjalpa-langtidsarbetslosa/

Alliansens jobbmål ska följas upp av SCB. Regeringen ger i uppdrag till myndigheten att löpande följa upp och granska jobbmålet som innebär att 350000 fler än idag ska ha ett jobb att gå till år 2020.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jobbmalet-ska-granskas-av-scb_3713236.svd

Alliansens partiledare om fem stycken regelförenklingar för företagare på DI-Debatt.

http://www.di.se/artiklar/2014/7/4/debatt-det-ska-ga-snabbare-att-fa-arbetstillstand/

Alliansen presenterar Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100000 nya bostäder

http://www.alliansen.se/2014/07/alliansen-presenterar-sverigebygget-fler-jobb-och-mer-tillvaxt-hoghastighetstag-och-100-000-nya-bostader/

 

 

Moderaternas besked under politikerveckan i Almedalen

 

Under  Moderaternas dag presenterade Fredrik Reinfeldt ett tillägg i Sverigebygget på 20000 nya studentbostäder till år 2020. Återstår att se ifall detta tillägg blir ett gemensam allianspolitik.

http://www.dn.se/valet-2014/moderaterna-lovar-20000-nya-studentbostader/

Moderaterna: Ge Skolinspektionen i uppdrag att granska stöket i Skolan

http://www.svt.se/nyheter/val2014/m-skolverket-ska-granska-stoket-i-skolan

Moderaterna vill kunna stänga problemskolor

http://www.di.se/artiklar/2014/7/2/m-vill-kunna-stanga-problemskolor/

Kommentera