När far super är det rätt, lyder ordstävet. Det felaktiga blir rätt – men bara om far slår näven i bordet. I bolagsstyrelser ligger det i sakens natur att samsyn gäller. Där fungerar förberedelser och själva sammanträdet till att reflektera över olika aspekter och perspektiv, för att sedan komma med samstämmiga beslut. När moderniseringen av… Läs mer

I dag, onsdag den 13 september,  har politiker och tjänstemän varit på studiebesök ute på Oaxen. Moderaterna representerades av vår gruppledare Marita Lärnestad och Josephine Lindström. Det blev en rundvandring runt ön med guide, mycket historia och samtal om nutiden  samt framtiden för Oaxen. Bygdegården Kalkugnen    

I söndags var det Skilleby höstmarknad i Järna, ett välbesökt evenemang. Moderaterna var så klart på plats under dagen och vi fick samtala med besökare! Här är några av våra kampanjarbetare som var på plats! Från vänster: Peter Berndts, Michael Andersson, Maria Stockhaus och Erik Ottosson

Medlemsmöte.stadsh
Sep 27

Den 29 september är det medlemsmöte. Vi går igenom ärenden som kommer upp i kommunstyrelsen, nämnder och annat som står på den politiska agendan. Göran Karlsson, gruppledare i Arbetslivsnämnden, kommer föredra nämndens verksamhetsområden. Tid & datum:  27/9 kl 18.00 till ca 20.00 Lokal: Symfonin, plan 1, Stadshuset Medlemmar varmt välkomna!

I våras startade vår nya lokala utbildning Förtroendevald 2018. Det är en utbildning som ska ge deltagaren lokal men även nationell kunskap om vår moderata politik. I går kväll var det tredje utbildningstillfället och temat var skolpolitik men också kultur- och fritidspolitik. Stort tack till våra föredragningshållare: Maria Stockhaus, riksdagsledamot Christoffer Johansson, ledamot i utbildningsnämnden Lukas Hållkvist,… Läs mer

Alliansen i Stockholms läns landstinget har presenterat ett förlossningspaket som innebär tio procent högre ersättning till förlossningsenheterna, för att säkerställa en ökad bemanning. Kapaciteten och tillgängligheten ska öka samtidigt som föräldrarnas valmöjligheter värnas. Detta innebär att den ekonomiska ersättningen till förlossningsklinikerna höjs i två steg med totalt 120 miljoner kronor per år. Det handlar om… Läs mer