Lars Bryntesson handskas ovarsamt med sanningen i sin insändare på www.sigunabygden.se För det första, det var Centerpartiet, Bryntessons egna majoritetskollegor som yrkade på återremiss av ärendena, inte vi. Att försöka lägga skulden på oppositionen är absurt. Att vi valde att stödja centerns berodde på att handlingarna inte nått alla ledamöter. Att gå till beslut i… Läs mer

Verktyg:
  • Facebook
  • Twitter
  • PDF
  • Print
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Digg