Märsta den 10 oktober 2016 PRESSMEDDELANDE – TRYGGA VALSTA Alliansgruppen i Sigtuna kommun satsar 22mkr på åtgärdspaketet ”Trygga Valsta”. Satsningen innehåller en rad konkreta åtgärder för ökad trygghet i Valsta på såväl kort som lång sikt. Ett kraftfullt agerande är helt nödvändigt och måste sättas in nu. Att vänta längre kan vara förödande.   Vi… Läs mer

Välkommen att följa oss och vår politik i vår nya tidning Fokus Sigtuna kommun. Om du pendlar från Märsta eller Rosersbergs station kommer du ha möjligheten att få ditt ex på morgonen den veckan tidningen kommer ut. Du kan också ha turen att få den utdelad i din brevlåda eller i handen av någon av… Läs mer

KOMMUNLEDNINGEN ANSER SIG VARA FÄRDIG MED VALSTA På kommunstyrelsemötet den 12 september 2016 fattades beslutet att tillåta AB SigtunaHem att sälja Nya Valsta Centrum AB till Green Yield AB. I ärendebeskrivningen till beslutet kan man bl.a. läsa följande: ”Sigtuna kommun har i ägardirektiv till AB SigtunaHem fastslagit att syftet med förvärvet var att utveckla stadsdelen… Läs mer

Under gårdagens kommunstyrelsemöte bröt ordförande Ibrahim Khalifa (S) återigen mot kommunallagen. På samma sätt som på mötet i maj vägrade han att ta upp ett antal ärenden som oppositionen ville skulle behandlas. En majoritet av ledamöterna ville att ärendena skulle behandlas under mötet men kördes oansvarigt över av Khalifa. Oppositionen önskade att följande skulle behandlas… Läs mer