Moderaterna tillsammans med Alliansgruppen tar den ökande otryggheten på allvar och anordnar ett seminarium dit vi bjuder in alla som vill få information om trygghetsläget i kommunen och en möjlighet att ställa frågor. Paneldeltagare är: Thomas Mileborn, säkerhetschef i Sigtuna kommun, Jonas Junered, kommunpolis och Per Jonsson, distrikschef Brandkåren Attunda. Seminariet inleds av Olov Holst,… Läs mer

Vid kommunstyrelsemötet den 3 april kommer kommunledningen (Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) att lägga fram ett förslag om att lägga ned Miljöutskottet.  Efter att i flera år ha sagt nej till Moderaternas och Alliansgruppens förslag att bilda en strategisk funktion för hållbarhetsarbetet i kommunen gick den nybildade S-minoriteten, den 8 december 2014, med på att bilda… Läs mer

Moderaterna i Sigtuna kommun är starkt kritiska till beskedet att regeringen väljer att gå vidare med förslaget om nationell flygskatt. Skulle flygskatten införas, riskeras inte bara tillgängligheten till Sverige och Stockholmsregionen, utan också arbetstillfällena i Sigtuna kommun hotas.  Arlanda är kommunens största arbetsplats och bidrar med tusentals arbetstillfällen. Många kommuninvånare har jobbat eller jobbar på… Läs mer

Interpellation ställs till kommunstyrelsens ordförande 20170309 Torsdag den 2 mars fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om avveckling av Valstaskolans mellanstadium. Ett dramatiskt beslut som var grundat i förvaltningens oro över barnens säkerhet och trygghet. Ett beslut som alla partier var överens om därför att läget hade blivit akut och elever och lärares trygghet inte längre… Läs mer