Ikväll tog den nya koalitionen över styret i Sigtuna kommun. Fullmäktige fattade de nödvändiga besluten som har krävts för att byta ut den socialdemokratiskt styrda kommunledningen. Socialdemokraterna (S) går i opposition tillsammans med Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V). På förra fullmäktigemötet (24 augusti) valde (S) att obstruera processen genom att på felaktiga grunder återremittera ärendena… Läs mer

Märsta 2017-09-19 Under måndagskvällen tog kommunstyrelsen än en gång upp de omstridda ärenden som krävs för att ge Sigtuna kommun en ny politisk ledning. Tolv ärenden med syftet att entlediga de socialdemokratiskt ledda presidierna togs upp och samtliga tolv vanns av  den nya koalitionen med röstsiffrorna 9-6. Därmed går dessa ärenden återigen vidare till kommunfullmäktige… Läs mer

 Märsta 2017-08-24 På kvällens extrainsatta fullmäktigemöte (KF) skulle de i kommunstyrelsen (KS) beredda ärendena om presidiebyte i kommunstyrelsen, nämnderna samt de kommunalt helägda bolagen fattas. Men trots att Socialdemokraterna inte längre kontrollerar majoriteten i vare sig KS eller KF valde de att fortsätta obstruera och agera enbart i eget intresse för att behålla sina arvoden… Läs mer

Med anledning av det förändrade parlamentariska läget i Sigtuna kommun ska kommunstyrelsens och nämndernas s.k. presidier (ordförande och vice ordförande) skiftas. Enligt kommunallagen ska presidierna spegla den parlamentariska sammansättningen i fullmäktige. Det är dessa skiften som fullmäktige ska besluta om på det extrainsatta sammanträdet på torsdag den 24 augusti. I och med att den nya… Läs mer

  Första steget mot ny kommunledning togs vid måndagens kommunstyrelsemöte. Av totalt 24 ärenden gick 17 till votering. Med röstsiffrorna 9-6 vann den nya koalitionen (Alliansgruppen i Sigtuna kommun, Liberalerna och Miljöpartiet) samtliga 17. Kommunstyrelsen (KS) röstade för att byta ordförande i KS, Äldre- och omsorgsnämnden (ÄoN), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UaN), Bygg- och trafiknämnden (BtN),… Läs mer