Vid kommunstyrelsemötet den 3 april kommer kommunledningen (Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) att lägga fram ett förslag om att lägga ned Miljöutskottet.  Efter att i flera år ha sagt nej till Moderaternas och Alliansgruppens förslag att bilda en strategisk funktion för hållbarhetsarbetet i kommunen gick den nybildade S-minoriteten, den 8 december 2014, med på att bilda… Läs mer

Moderaterna i Sigtuna kommun är starkt kritiska till beskedet att regeringen väljer att gå vidare med förslaget om nationell flygskatt. Skulle flygskatten införas, riskeras inte bara tillgängligheten till Sverige och Stockholmsregionen, utan också arbetstillfällena i Sigtuna kommun hotas.  Arlanda är kommunens största arbetsplats och bidrar med tusentals arbetstillfällen. Många kommuninvånare har jobbat eller jobbar på… Läs mer

Interpellation ställs till kommunstyrelsens ordförande 20170309 Torsdag den 2 mars fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om avveckling av Valstaskolans mellanstadium. Ett dramatiskt beslut som var grundat i förvaltningens oro över barnens säkerhet och trygghet. Ett beslut som alla partier var överens om därför att läget hade blivit akut och elever och lärares trygghet inte längre… Läs mer

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande, 20170309 Den 1 november 1997 tecknades ett hyresavtal mellan Sigtuna kommun och Valsta Syrianska förening. Avtalet gällde en föreningslokal på Bragegatan i Valsta (del av Valsta 3:27). Den avtalade hyran sattes till 36 000kr/år. En Suleyman Messo skrev under avtalet för Valsta Syrianska förening. Den 29 juni 2016 delgavs föreningen… Läs mer

Motionen lämnas till kommunfullmäktige 20170309 I december 2016 köpte SigtunaHem fastigheten Sigtuna Arenberga 1:89, Barrvägen 1 i Märsta, på uppdrag av kommunledningen. Enligt uppgift ska fastigheten sedan hyras ut till kommunen för att tjäna som tillfälligt boende för nyanlända. I strid mot gällande detaljplan har bygglov sökts för att göra om villan till ett flerbostadshus… Läs mer